Anasayfa / Soru - Cevap / İşten Çıkarma Gerekçesi Olarak İşçinin Devamsızlığı Nasıl Hesaplanır ?

İşten Çıkarma Gerekçesi Olarak İşçinin Devamsızlığı Nasıl Hesaplanır ?

Sponsorlu Bağlantılar

4857 sayılı İş Kanununun “İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı” başlıklı 25 inci maddesinin “II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:” başlıklı bölümünde, “İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.” haklı fesih (işten çıkarma sebebi) olarak sayılmış olup, devamsızlık işçinin işine devam etmemesi halidir.

Yargıtay kararlarına göre;

– Devamsızlık süresi, işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü ya da bir ayda üç işgünü olmadıkça, işverenin haklı fesih imkânı doğmaz. Belirtilen işgünlerinde hiç çalışmamış olunması gerekir. İş gününün işçi açısından çalışılması gereken gün olarak anlaşılması gerekir.

– Devamsızlık, işçinin işine devam etmemesi halidir. İşyerine gittiği halde iş görme borcunu ifaya hiç başlamayan bir işçi devamsızlıkta bulunmuş sayılmamalıdır. Devamsızlık saatlerinin toplanması suretiyle belli bir gün sayısına ulaşılmasıyla işverenin haklı fesih imkânı doğmaz. İşçinin yapmakla yükümlü olduğu ödevleri hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi ayrı bir fesih nedeni olup, bu durumda 4857 sayılı Yasanın 25/II-h maddesi uyarınca değerlendirme yapılmalıdır.

– İşçinin işe devamsızlığı, her durumda işverene haklı fesih imkanı vermez. Devamsızlığın haklı bir nedene dayanması halinde, işverenin derhal ve haklı nedenle fesih imkanı bulunmamaktadır. İşçinin hastalığı, aile fertlerinden birinin ya da yakınlarının ölümü veya hastalığı, işçinin tanıklık ve bilirkişilik yapması gibi haller, işe devamsızlığı haklı kılan nedenlerdir. Mazeretin ispatı noktasında, sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadığı sürece özel sağlık kuruluşlarından alınan raporlara da değer verilmelidir.

– “bir ay” ifadesi takvim ayını değil ilk devamsızlıktan sonra geçecek olan bir ayı ifade eder. İlk devamsızlığın yapıldığı gün ayın kaçıncı günüyse takip eden ayın aynı günü bir aylık süre sona erer. Son ayda ilk devamsızlığının gerçekleştiği günün bulunmaması halinde son ayın son günü bir aylık süre dolmuş olur. Sonraki devamsızlıklar ise takip eden aylık dönemler içinde değerlendirilir.

Konuya ilişkin bazı örnek Yargıtay kararlarının tarih ve sayıları aşağıda belirtilmiş olup; bu kararlara ve bu konudaki başka kararlara Yargı Kararları bölümünden ulaşılabilir.

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2011/36844 Karar No. 2013/28726 Tarihi: 08.11.2013

T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2013/5216 Karar No. 2013/13277 Tarihi: 12.07.2013

T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2013/5216 Karar No. 2013/13277 Tarihi: 12.07.2013