Anasayfa / GSS / Muayene ve Tedavilerde Hastadan Hangi Fark Ücretler Alınır ?

Muayene ve Tedavilerde Hastadan Hangi Fark Ücretler Alınır ?

Sponsorlu Bağlantılar

Genel sağlık sigortası kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık hizmetlerinden yararlananlardan sağlık hizmet sunucularına başvurduklarında muayene katılım payı, ilaç yazdırıp almaları halinde de ilaç katılım payı ve reçete parası alınmaktadır.

Ayakta Tedavide Muayene Katılım Payı

(Not: Aşağıda belirtilen tutarlar 1 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere artırılmıştır. Bkz. Muayene Fark Ücretleri Zamlandı)

İkinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarına yapılan başvurularda 5 TL muayene katılım payı alınır. Bu kapsama Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler ile üniversite tıp fakültesi ve hastaneleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı tıp fakültesi ve hastaneleri girmektedir.

Özel sağlık hizmet sunucularına (özel hastane ve tıp merkezlerine) yapılan başvurularda 12 TL muayene katılım payı alınır.

Birinci basamak sağlık kuruluşları muayeneleri, Kurumca belirlenen kronik hastalıklar ve acil haller hariç olmak üzere 10 gün içerisinde aynı uzmanlık dalında farklı sağlık hizmeti sunucusuna yapılan başvurularda muayene katılım payları 5 (beş) TL artırılarak alınır. Yani sağlık kurumlarına yapılan başvurularda 10 TL, özel sağlık hizmet sunucularına yapılan başvurularda 17 TL muayene katılım payı alınır.

Birinci basamak sağlık kuruluşlarına yapılan başvurularda muayene katılım payı alınmaz. İlaç yazdırıp almaları halinde ilaç katılım payı ve reçete parası alınır. Birinci basamak sağlık kuruluşları kapsamına aile hekimlikleri (sağlık ocakları), 112 acil sağlık hizmeti birimi, üniversitelerin medikososyal birimleri, belediye poliklinikleri girmektedir.

Ayakta Tedavide İlaç Katlım Payı

Ayakta tedavilerde çalışanlar için ilaç bedelinin yüzde 20’si, Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir ve aylık alanlar (emekliler) için yüzde 10’u ilaç katılım payı alınır. Yatarak tedavilerde (yatan hasta reçetesinden) ilaç katılım payı alınmaz. Ayrıca aynı ilacın daha düşük fiyatlı muadili varsa, yüksek fiyatlı ilacın alınması halinde aradaki fiyat farkı da tahsil edilir.

Ayakta Tedavide Reçete Parası

Ayakta tedavilerde, reçetede bir, iki veya üç kutu ilaç yazılıysa 3 TL, üçten fazla kutu ilaç yazılıysa ilave her bir kutu için 1 TL ilaç katılım payı yani reçete parası alınır. Örneğin reçetede 8 kutu ilaç yazılıysa yüzde 20 veya 10 katılım payı ve ilaç fiyat farkı yanında ayrıca 8 TL reçete parası alınır.

Vücut Dışı Protez ve Ortezlerde Katılım Payı:

Ağız protezleri, görmeye yardımcı tıbbi malzeme (gözlük) ve diğer vücut dışı protez ve ortezlerde; Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir ve aylık alanlar (emekliler) için yüzde 10, diğer kişiler (çalışanlar) için yüzde 20 oranında katılım payı alınır. Ancak katılım payı tutarı vücut dışı protez veya ortezin alındığı tarihteki brüt asgarî ücretin yüzde 75’ini geçemez. Yüzde 75’lik üst sınırın hesaplanmasında her bir protez ve ortez bağımsız olarak değerlendirilir.

Tüp Bebek Katlım Payı

Yardımcı üreme yöntemi tedavilerinde birinci denemede yüzde 30, ikinci denemede yüzde 25 üçüncü denemede yüzde 20 oranında olmak üzere bu tedaviler için belirlenen bedeller üzerinden katılım payı alınır.

Özel Hastanelerde Fark Ücret

Özel hastane ve tıp merkezleri, hastalardan Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen tutarların yüzde 200’üne kadar ilave (fark) ücret alabilmektedir.

Ayrıntılı Bilgi

Muayene – tedavi – ilaç katılım payı, özel hastane ilave ücret, muayene ve ilaç katılım payı alınmayacak durumlar, ücretlerin tahsil şekli ve daha birçok konuda ayrıntılı bilgi Muayene – İlaç – Tedavi Katılım Payı ve İlave Ücret Uygulamaları başlıklı yazıda yer almaktadır. (isvesosyalguvenlik.com)