Anasayfa / Bilgi / Sigortasız İşçi Çalıştıranlara Teşvikten Yararlanma Kolaylığı Geldi

Sigortasız İşçi Çalıştıranlara Teşvikten Yararlanma Kolaylığı Geldi

Sponsorlu Bağlantılar

Kayıt dışı istihdamı tamamen önlemek zor olsa da en azında kabul edilebilir seviyelere indirebilmek için uzun yılardır devam eden kayıt dışılıkla mücadele çalışmalarına her geçen yıl yeni yolar ve yöntemler ekleniyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamalarında da çalıştırdığı sigortalıları bildirmeme (sigortasız işçi çalıştırma), çalışanları gerçek ücretleri yerine düşük ücretten bildirme veya gün sayısını eksik bildirme kayıt dışılık olarak kabul ediliyor ve genel de kayıt dışı istihdam olarak adlandırılıyor.

Kayıt dışılıkla mücadele de caydırıcı olması için; sigortasız işçi çalıştırdığı veya fiilen çalışmayan kişileri sigortalı bildirdiği (sahte sigortalı bildirimi yaptığı) tespit edilen işverenler / işyerleri, başta 5 puanlık prim indirimi ve asgari ücret desteği olmak üzere bazı teşviklerden bir yıl süreyle yararlandırılmıyordu. Hatta asgari ücret desteğinden, çalışanlarını düşük ücretten veya eksik günden bildirdiği tespit edilen işverenler de yararlanamıyordu.

Ancak 8 Mart 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6824 sayılı Torba Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen 14 üncü Ek Madde ile uygulamada bazı esneklikler getirildi. 1 Nisan 2017 tarihinde yürürlüğe girecek söz konusu ek madde uyarınca;

– Mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği yani sigortası işçi çalıştırdığı veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı yani sahte sigortalı bildiriminde bulunduğu tespit edilen işyerleri ilk tespitte bir ay süreyle, 5510 sayılı Kanun, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamayacak. İlk tespit tarihinden itibaren üç yıl içinde tekrar eden her bir tespit için ise bu işyerleri bir yıl süreyle söz konusu sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamayacak. Şu ana kadar yürürlükte olan ve uygulanan düzenlemeye göreyse işyerleri ilk tespitten itibaren söz konusu teşviklerden bir yıl süreyle yararlanamıyordu. Bu bir yıllık teşvik mahrumiyeti ilk teşvikler için bir aya düşürülmüş oldu. Ancak getirilen bu yeni düzenleme; 4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin beşinci fıkrası ve geçici 17 nci  maddesi  ile 5510 sayılı Kanunun geçici 71 inci maddesi (asgari ücret desteği); bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığına yönelik tespitlerde ise 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu ve geçici 15 inci maddeleri ile 3294 sayılı Kanunun Ek 5 inci maddesinde yer alan teşvik ve destekler için uygulanmayacak. Yani bunlarla ilgili mevcut uygulamalar aynen devam edecek.

– Herhangi bir işyeriyle ilgili olarak sigortasız işçi çalıştırıldığı veya sahte sigortalı bilirimi yapıldığı tespit edilse bile, beş kişiden fazla olmamak koşulu ile sigortasız çalıştırılan veya sahte bildirim yapılan kişi sayısı, çalıştırılan sigortalı sayısının yüzde 1’ini aşmıyorsa, işyerine herhangi bir yaptırım uygulanmayacak, yani teşvik veya desteği kesilmeyecek.

– Sigortasız işçi çalıştırdığı veya sahte sigortalı bildirimi yaptığı için bir yıllığına teşvik ve/veya desteği kesilmiş olup, 1 Nisan 2017 tarihi itibariyle henüz bir yıl dolmamış olan işyerlerinden, teşvik veya desteğin durdurulduğu tarihten itibaren bir aylık süre dolmuş olanların teşvik ve/veya destekleri tekrar başlayacak. (isvesosyalguvenlik.com)