Anasayfa / Soru - Cevap / Ücretsiz İzinde Sağlıktan Nasıl Yararlanılır ?

Ücretsiz İzinde Sağlıktan Nasıl Yararlanılır ?

Sponsorlu Bağlantılar

Ücretsiz izinliyken genel sağlık sigortası (GSS) kapsamında sağlık yardımlarından yararlanma konusunda devlet memurlarıyla işçiler arasında farklılık bulunmaktadır. Ayrıca işçilerin de ücretsiz izinliyken sigorta çıkışlarının verilip verilmemesine göre sağlıktan yararlanma şartları değişmektedir.

Devlet memurlarının ücretsiz izinde sağlıktan yararlanma şartları Devlet Memurları Ücretsiz İzinde Sağlık Yardımlarından Nasıl Yararlanır ? başlıklı yazıda belirtilmiştir.

4/1-a (SSK) kapsamında çalışanların ücretsiz izinde bulundukları sırada GSS sağlık yardımlarından yararlanmaları konusuna gelince; 4857 sayılı İş Kanununun 56 ncı maddesinde yıllık ücretli izni işyerinin bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olan işçilere dört güne kadar ücretsiz yol izni verileceği, 74 üncü maddesinde de doğum yapan kadın işçiye 16 (çoğul gebelik halinde 18) haftalık doğum iznini tamamlamasından sonra isteği halinde 6 aya kadar ücretsiz izin verileceği belirtilmiştir. 5510 sayılı Kanunun Sağlık hizmetlerinden yararlanma şartları başlıklı 67nci maddesinde de 4/1-a (SSK) kapsamındaki sigortalıların 4857 sayılı İş Kanununun 56 ncı ve 74 üncü maddeleri ile diğer iş kanunlarında ücretsiz izin sayılan süreler haricinde ayrıca bir takvim yılı içerisinde toplam bir ayı aşmayan ve işverenlerince belgelendirilen ücretsiz izin sürelerinde genel sağlık sigortalılıkları devam edeceği, dolaysıyla sağlık yardımlarından yararlanacağı belirtilmiştir.

Bu mevzuat hükümleri doğrultusunda; ücretsiz doğum izni veya yol izni kullanması nedeniyle prim belgesinde eksik gün nedeni hanesine, “19- doğum izni” ve “20-yol izni” kodu girilen ve bu sürede adına 0 gün kazanç bildirilen işçi yani sigorta çıkışı verilmemiş olan işçi, sağlık hizmet sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde 30 gün prim ödeme gün sayısı olduğu sürece sağlık yardımlarından yararlanabilecektir. Başka ücretsiz izin kullanmış olması nedeniyle prim belgesinde eksik gün nedeni hanesine “21- diğer ücretsiz” izinler kodu kaydedilen işçi ise prim ödeme gün sayısı sona erdiği yani sigorta çıkışı verildiği tarihten sonra 30 günlük ücretsiz izinli sayıldığından bu günlerde sağlık hizmetlerinden yararlandırılacak, otuzuncu günden sonra göre 10 gün daha sağlık hizmetlerinden faydalandırılacak, bu 10 günden sonra da geriye doğru son bir yıl içinde 90 gün prim ödeme gün sayısı bulunması halinde 90 gün daha sağlık hizmetlerinden faydalandırılacak, bu sürede bittikten sonra sağlık hizmetlerinden artık faydalanamayacaktır. Bu durumdaki işçinin ücretsiz izni halen devam ediyorsa, gelir testine başvurması (Bkz. Başından Sonuna Bütün Yönleriyle Gelir Testi ve Tespiti), sonucuna göre prim ödemeden (yeşilkart kapsamında) veya prim ödeyerek sağlık yardımlarından yararlanabilecektir. (isvesosyalguvenlik.com)