Anasayfa / Soru - Cevap / Emeklilik veya Toptan Ödeme Nedeniyle İşten Ayrılan İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir mi?

Emeklilik veya Toptan Ödeme Nedeniyle İşten Ayrılan İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir mi?

Sponsorlu Bağlantılar

1475 sayılı İş Kanununun yürürlükte kalan tek maddesi olan ve kıdem tazminatı alma şartlarını düzenleyen 14 üncü maddesinde;

– 506 Sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılanların,

– Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla işten ayrılanların,

 kıdem tazminatı alabilecekleri belirtilmiştir. Öte yandan maddede sadece 506 sayılı Kanundan bahsetmişse de bu Kanunun yerini 5510 sayılı Kanun aldığından, aynı hususlar bu Kanun için de geçerlidir.

Dolayısıyla;

– Emeklilik için gerekli olan yaş dışındaki prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresini doldurduğu için işten ayrılan (15 yıl – 3600 günü doldurduğu için işten ayrılanlar buna istinaden kıdem tazminatı almaktadır Bkz. 15 Yıl – 3600 Günle Kıdem Tazminatı Alma Şartları Nelerdir ?),

– Sosyal Güvenlik Kurumuna veya bağlı bulunduğu sandığa emeklilik için başvurarak işten ayrılan,

– Malullük aylığı bağlanması için işten ayrılan,

– Emekliliğe hak kazanamayıp toptan ödeme almak için işten ayrılan,

kişiler kendi isteğiyle işten ayrılmış olsa dahi kıdem tazminatı alabilirler.

Ancak bu durumda olanların işverenleri durumun belgelenmesini isteyebilir. Bunlar Sosyal Güvenlik Kurumu veya bağlı oldukları sandıktan alacakları bir yazı ile durumlarını belgeleyebilirler.(isvesosyalguvenlik.com)