Anasayfa / Form-Dilekçe / Yıllık Ücretli İzin Formu

Yıllık Ücretli İzin Formu

Sponsorlu Bağlantılar

İşçilerin yıllık ücretli izinleriyle ilgili düzenleme 4857 sayılı İş Kanunun 53 ve davamı maddelerde yer almaktadır. Söz konusu maddeler uyarınca deneme süresi de dahil işyerinde en az bir yıl çalışmış olan işçiye yıllık ücretli izin verilmesi gerekir. Bir yıllık sürenin hesabında işçilerin, aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek göz önüne alınır. Ayrıca bir işverenin İş Kanunu kapsamına giren işyerinde çalışmakta olan işçilerin aynı işverenin işyerlerinde İş Kanunu kapsamına girmeksizin geçirmiş bulundukları süreler de bir yıllık sürenin hesabında dikkate alınır.

Kıdemi (işyerindeki çalışma süresi) beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara 14 günden, kıdemi beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara 20 günden, kıdemi 15 yıl ve daha fazla olanlara 26 günden, 18 ve daha küçük yaştaki işçilerle 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere 20 günden az izin verilemez. Bu süreler asgari süreler olup artırılabilir. Yer altı işlerinde çalışan işçiler için izin süreleri 4’er gün artırılarak uygulanır. İzin sürelerinin nasıl hesaplanacağı, tatillerin yıllık izne dahil edilip edilmeyeceği İşçiye Kullandırılacak Yıllık İznin Süresi Nasıl Hesaplanır ? başlıklı yazıda belirtilmiştir. Ayrıca yıllık ücretli izinlerini işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemeleri ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere toplam dört güne kadar ücretsiz izin verilmesi zorunludur.

İşveren, işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin kullanımlarını gösterir izin kayıt belgesi tutmak zorundadır.

İşçilerin izin haklarıyla ilgili ayrıntılı bilgi ve açıklama İşçinin İzin Hakları – Ücretli ve Ücretsiz İzinler – İzin Verilmesi Zorunlu Durumlar – İzin Süreleri başlıklı yazıda yer almaktadır.

İşçiye verilecek yıllık izin için aşağıda linki yer alan örnek formlar kullanılabilir.

Yıllık Ücretli İzin İstek Formu ve Yıllık Ücretli İzin Formu Örneği