Anasayfa / Emeklilik / 15 Yıl 3600 Günle Emeklilikte Doldurulması Gereken Yaş Kaçtır ?

15 Yıl 3600 Günle Emeklilikte Doldurulması Gereken Yaş Kaçtır ?

Sponsorlu Bağlantılar

15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü ile emeklilik, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta başlangıcı olan SSK sigortalıları için geçerli alternatif emeklilik şartlarından biri olup, buna ilişkin düzenleme 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ıncı maddesinde yer almaktaydı. Maddede yer alan düzenlemeye göre SSK sigortalılarından 15 yıl sigortalılık süresi – 3600 prim gününü doldurmuş olan kadın sigortalılar 50 yaşında, erkek sigortalılar ise 55 yaşında emekli olabiliyordu.

Ancak 4447 sayılı Kanunla 9 Eylül 1999 tarihinden geçerli olmak üzere emeklilik şartlarında yapılan değişiklik ile bunun yerine 25 yıl sigortalılık süresi – 4500 prim günü ve kadınlarda 58 – erkeklerde 60 yaş şartı getirildi. Dolayısıyla 9 Eylül 1999 tarihi veya sonrasında işe girenler için 15 yıl – 3600 günle emeklilik imkanı ortadan kalkmış oldu. Daha sonra ise Anayasa Mahkemesi’nin 4447 sayılı Kanunun emeklilik düzenlemeleriyle bazı maddelerini ilgili iptal kararından sonra 2002 yılında 4759 sayılı Kanunla diğer emeklilik şartlarında olduğu gibi 15 yıl – 3600 günle emeklilik şartında da yeniden düzenleme yapıldı, bu çerçevede 506 sayılı Kanuna geçici 81 inci madde eklendi, eklenen bu madde ile 23 Mayıs 2002 tarihi itibariyle 15 yıl sigortalılık süresi – 3600 prim günü ve 50 – 55 yaşını doldurmamış olanlar için kademeli yaş getirildi.

506/Geçici 81/C Maddesine Göre Kadınlar İçin Aranan Yaş Şartı

• 15 yıl sigortalılık süresi – 3600 prim günü – 50 yaş şartından üçünü birlikte 24.5.2002 ile 23.5.2005 tarihleri arasında yerine getiren kadın sigortalılar 52 yaşında,

• 15 yıl sigortalılık süresi – 3600 prim günü – 50 yaş şartından üçünü birlikte 24.5.2005 ile 23.5.2008 tarihleri arasında yerine getiren kadın sigortalılar 54 yaşında,

• 15 yıl sigortalılık süresi – 3600 prim günü – 50 yaş şartından üçünü birlikte 24.5.2008 ile 23.5.2011 tarihleri arasında yerine getiren kadın sigortalılar 56 yaşında,

• 15 yıl sigortalılık süresi – 3600 prim günü – 50 yaş şartından üçünü birlikte 24.5.2011 tarihinden sonra yerine getiren kadın sigortalılar 58 yaşında,

15 yıl – 3600 günle emekli olabilir.

506/Geçici 81/C Maddesine Göre Erkekler İçin Aranan Yaş Şartı

• 15 yıl sigortalılık süresi – 3600 prim günü – 55 yaş şartından üçünü birlikte 24.5.2002 ile 23.5.2005 tarihleri arasında yerine getiren erkek sigortalılar 56 yaşında,

• 15 yıl sigortalılık süresi – 3600 prim günü – 55 yaş şartından üçünü birlikte 24.5.2005 ile 23.5.2008 tarihleri arasında yerine getiren erkek sigortalılar 57 yaşında,

• 15 yıl sigortalılık süresi – 3600 prim günü – 55 yaş şartından üçünü birlikte 24.5.2008 ile 23.5.2011 tarihleri arasında yerine getiren erkek sigortalılar 58 yaşında,

• 15 yıl sigortalılık süresi – 3600 prim günü – 55 yaş şartından üçünü birlikte 24.5.2011 ile 23.5.2014 tarihleri arasında yerine getiren erkek sigortalılar 59 yaşında,

• 15 yıl sigortalılık süresi – 3600 prim günü – 55 yaş şartından üçünü birlikte 24.5.2014 tarihinden sonra yerine getiren erkek sigortalılar 60 yaşında,

15 yıl – 3600 günle emekli olabilir.

Yaş Şartında Son Durum

Yukarıda belirtilen kademeli yaş şartlarından da anlaşılacağı üzere, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta başlangıcı olup, 15 yıl – 3600 günle emekli olmak istediği halde; 24.5.2011 tarihine kadar 15 yıl – 3600 gün ve 50 yaş şartının üçünü birlikte tamamlayamamış kadın sigortalılar 58 yaşında, 24.5.2014 tarihine kadar 15 yıl – 3600 gün ve 50 yaş şartının üçünü birlikte tamamlayamamış olan erkek sigortalılar ise 60 yaşında 15 yıl – 3600 günle emekli olabilecektir. Bu konuda ayrıntılı bilgi ve Bağ-Kur sigortalılarında 15 yılla emeklilik şartları 15 Yıl – 3600 Günle Kimler Emekli Olabilir ? başlıklı yazıda, kıdem tazminatı alma şartları ise 15 Yıl – 3600 Günle Kıdem Tazminatı Alma Şartları Nelerdir ? başlıklı yazıda yer almaktadır.

Öte yandan, yukarıda 15 yıl – 3600 günle emeklilik şartının sadece SSK (4/1-a) sigortalıları için geçerli olduğu belirtilmiş olmakla beraber, SSK dışında Bağ-Kur (4/1-b) ve Emekli Sandığı (4/1-c) kapsamında da sigortalılığı olan kişilerden son yedi yıllık fiili hizmet süresi içerisinde en çok SSK kapsamında hizmeti bulunanlar da 15 yıl – 3600 günle emekli olabilirler (Bkz. Emeklilik Başvurusunda Son Yedi Yıl – 1260 Gün Uygulaması Nedir ?