Anasayfa / Emeklilik / 18 Yaşından Önceki Sigortalılık Emeklilikte Dikkate Alınır mı ?

18 Yaşından Önceki Sigortalılık Emeklilikte Dikkate Alınır mı ?

Sponsorlu Bağlantılar

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 38 inci maddesi uyarınca, 18 yaşından önce sigortaya girmiş ve haklarında uzun vadeli sigorta kolları (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) primi ödenmiş olanların,  18 yaşını doldurdukları tarih sigortalılık başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

Ancak 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre 1/4/1981 tarihinden önce malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tescil edilmiş olanlar yani SSK kapsamında sigortası başlamış olanlar hakkında ise bu kural uygulanmaz. Yani bunlardan, 01/04/1981 tarihinden önce işe başlamış olanlar için hangi tarihte ilk defa sigortaya girdilerse o tarih, 01/04/1981 veya sonraki bir tarihte işe başlamış olanlar için ise 18 yaşını doldurdukları tarih sigorta başlangıcı olarak esas alınır. Aynı şekilde, 1/10/2008 tarihinden önce SSK kapsamında sigorta girişi olanlar için bu 18 yaş kuralı sadece yaşlılık (emeklilik) aylığında uygulanır. Malüllük ve ölüm aylıklarında uygulanmaz.

506 sayılı Kanunun geçici 81 inci maddesinde, emeklilik için sigortalılık süresi, yaş ve prim ödeme gün sayısı şartları öngörülmüş olup, bunlardan sigortalılık süresinin hesabında 18 yaşından önce işe başlayanların için sigorta başlangıç tarihi 18 yaşını doldurduğu tarih olarak esas alınır. Dolayısıyla 18 yaş kuralı sadece burada uygulanır.

Bunun dışında, söz konusu geçici 81 inci maddede emeklilik için öngörülen yaş şartının tespitinde, kişinin 18 yaşını ne zaman doldurduğuna bakılmaksızın, ilk işe giriş tarihi esas alınır.  Aynı şekilde 18 yaşından önce sigorta başlangıcı olanların, 18 yaşından önceki prim ödeme gün sayıları emeklilik için esas alınan prim ödeme gün sayısına dahil edilir.