Anasayfa / Bilgi / Asgari Ücret Sadece Haftada 45 Saat Çalışanlar İçin Geçerli

Asgari Ücret Sadece Haftada 45 Saat Çalışanlar İçin Geçerli

Sponsorlu Bağlantılar

Asgari ücretle ilgili düzenleme 4857 sayılı İş Kanunun 39 uncu maddesinde yer almakta olup, madde gerekçesinde işçilerin insan onuruna yaraşır asgari koşullarda bir yaşam sürdürebilmesi için Devlet tarafından asgari ücretin tespit edilmesinin öngörüldüğü belirtilmiştir.

Söz konusu 39 uncu maddede de iş sözleşmesi ile çalışan ve İş Kanunu kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin, ekonomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile ücretlerin asgari sınırlarının en geç iki yılda bir belirleneceği belirtilmiştir. Uygulamada ise asgari ücret her yıl için yeniden belirlenmektedir. Hatta daha önceleri 16 yaşını dolduran ve doldurmayanlar için ayrı asgari ücret belirleniyorken 2014 yılında bu uygulamadan vazgeçilerek, yaş ayrımı yapmaksızın tek asgari ücret uygulamasına geçilmiştir. (Bkz. Tek Asgari Ücret Uygulaması İçin Yönetmelik Değişikliği Yapıldı)

Kanun uyarınca çalışanlara asgari ücretin altında ödeme yapılamayacağı gibi, asgari ücretle ödeme yapıldığının tespiti halinde işverene idari para cezası uygulanmakta (Bkz. 2016 Yılında 4857 Sayılı İş Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları), ayrıca aradaki fark geriye dönük olarak işverene ödetilmektedir.

Ancak her yıl Aralık ayında bir sonraki yıl uygulanmak üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücret sadece haftada 45 saat çalışanlar için geçerlidir. Çünkü İş Kanunu uyarınca haftalık normal çalışma süresi 45 saattir. (Bkz. Çalışma Süreleri – Şekilleri – Günlük ve Haftalık Çalışma Süreleri – Fazla Çalışma) 45 saatten fazla çalışanlar içinse fazla mesai ödenmesi, dolayısıyla asgari ücretten yüksek ücret ödenmesi gerekmektedir. (Bkz. Fazla Mesai Ücreti Nasıl Hesaplanır ?)

Her iki çalışandan biri fazla mesai yaptığına göre, (Bkz. Her İki Çalışandan Biri Fazla Mesai Yapıyor) aslında çalışanların önemli bir kısmına asgari ücret üzerinden ödeme yapılması yasaya uygun değildir. Öte yandan çalışanların durumuna göre ödenmesi gereken aylık net asgari ücretler Aylık Asgari Geçim İndirimi Dahil 2016 Yılı Asgari Ücret Tutarları sayfasında belirtilmiştir. Yüzde 20’lik vergi diliminden sonra ödenmesi gereken ücret tutarları da sayfada yer almaktadır. (isvesosyalguvenlik.com)