Anasayfa / Eski Haberler / Emekli Aylığında Beklenmedik Bir Kesintiyle Karşılaşanlar Ne Yapmalı?

Emekli Aylığında Beklenmedik Bir Kesintiyle Karşılaşanlar Ne Yapmalı?

Sponsorlu Bağlantılar

Sosyal güvenlik Kurumu’ndan yaşlılık (emeklilik), malullük, ölüm aylığı ile iş kazası – meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanların aylıklarından zaman zaman Kurum tarafından kesinti yapılmaktadır. Bu kesintiler daha çok;

– Alınan sağlık yardımları kapsamında, muayene – reçete katılım payları ile ilaç katılım payları nedeniyle yapılan kesintilerden,

– Emekli olduktan sonra 4/b (Bağ-Kur) kapsamında çalışmaya devam edenlerin almakta oldukları aylıklarının % 15’i tutarında yapılan sosyal güvenlik destek primi kesintilerinden,

– İcra borcu olanların aylıklarına gelen haciz kapsamında yapılan kesintilerden,

oluşmaktadır.

Yukarıda belirtilen kesintiler, genelde aylığı alan kişinin bilgisi dahilinde gerçekleştiğinden, onun için pek sürpriz oluşturmamaktadır.

Ancak, emekli aylığını almak için bankaya giden kişiler bazen emekli aylıklarının her ay hesaba yatan miktardan çok daha düşük yattığını görebilmekte, hiç beklemedikleri miktarda kesintiyle karşılaşabilmektedirler. Birçok emekli, zaten aylığı yetmediği için zor şartlarda geçimlerini sağlarken, hiç beklemedikleri miktardaki bu ani kesinti onları daha da zora sokmaktadır. Özellikle bazı emeklilerin bu ayki (aralık ayı) aylıklarından 500 – 600 TL kesinti yapılmıştı.

Bu durumdaki kişiler ne yapabilir veya yapmalıdır?

Öncelikle kesintinin sebebini öğrenmesi gerekir. Bunu herhangi bir Kurum ünitesinden (Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezinden) öğrenebileceği gibi, http://www.turkiye.gov.tr/ adresinden e-devlet şifresini girerek veya Kurumun web sitesinde yer alan https://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/ adresinden; T.C Kimlik No, Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl, Cilt No, Doğum Yılı bilgilerini girerek öğrenebilir.

Kesintinin sebebini öğrendikten sonra gerekirse kesintinin ayrıntısını öğrenmek üzere herhangi bir Kurum ünitesine başvurması gerekir. Çünkü, e-devlet veya Kurumun web sitesinde kesintiyle ilgili olarak kısa bilgilere yer verilir. Örneğin: SGBP kesintisi – 250 TL gibi. Bu durumda sosyal güvenlik prim borcu kesintisinin ayrıntısı ancak ilgili Kurum ünitesinden, hatta aylığı bağlayan Kurum ünitesinden öğrenilebilir.

İlgili kişinin, kesintinin sebebi ve ayrıntısını öğrenildikten sonra Kuruma dilekçe ile başvurarak kesintiye itiraz etmesi gerekebilir.

Örneğin;

– Kesinti sosyal güvenlik destek primi borcu nedeniyle yapıldığı halde, söz konusu kişinin 4/b (Bağ-Kur) kapsamında herhangi bir çalışması, vergi mükellefiyeti, şirket ortaklığı yoksa, olsa bile daha sonra vergi mükellefiyetini, şirket ortaklığını sona erdirmişse dolayısıyla da kendisi sosyal güvenlik primi ödemesi gereken kişi statüsünde değilse,

– Kesinti sağlık yardımı (muayene – ilaç katkı payı v.s.) nedeniyle yapıldığı halde, kendisi kesintiye konu sağlık yardımını almamışsa,

bu gibi durumlarda ilgili kişinin gerekçelerini de belirtmek suretiyle kendisine aylığı bağlayan Kurum ünitesine bir dilekçe ile itiraz etmesi gerekir. Böyle bir başvurudan sonra, başvuruyu alan Kurum ünitesi kişinin durumuna göre vergi dairesi, ticaret sicil memurluğu veya başka yerlerden belge getirilmesini isteyebilir.

İtiraz üzerine Kurum tarafından yapılan inceleme sonucunda, kesintinin yersiz ve haksız olduğu anlaşılırsa yapılan kesinti iade edilir. Eğer kesintinin yerinde olduğu, yani haklı bir sebebe dayandığı anlaşılırsa bu durumda itiraz reddedilir. Bu şekilde itirazı reddedildiği halde, kesintinin haksız olarak yapıldığını düşünen kişinin, 5510 sayılı Kanunun 101 inci maddesi uyarınca İş Mahkemesinde dava açması gerekir.

Öte yandan, sağlık alanında yapılan suiistimaller nedeniyle, zaman zaman bazı kişilerin T.C. Kimlik Numaraları ele geçirilerek, onlar adına özellikle fiyatı yüksek ilaçlardan ilaç yazdırılmakta ve eczanelerden alınmakta, eğer söz konusu kişi emekli ise muayene ve ilaç katlım-katkı payı o kişinin emekli aylığından kesilmekte, kişilerin bilgisi dışında emekli aylıklarından yapılmış olan muayene ve ilaç katlım-katkı payı kesintileri bu gibi nedenlere dayanabilmektedir.(www.isvesosyalguvenlik.com)