Anasayfa / Soru - Cevap / Evlilik – Emeklilik veya Askerlik Nedeniyle İşten Ayrılan İşçi İhbar Süresine Uymak Zorunda mı?

Evlilik – Emeklilik veya Askerlik Nedeniyle İşten Ayrılan İşçi İhbar Süresine Uymak Zorunda mı?

Sponsorlu Bağlantılar

4857 sayılı İş Kanunun 24 üncü maddesinde yer alan sebeplere istinaden iş sözleşmesini fesheden (işten ayrılan) işçi ihbar süresine uymak zorunda olmadığı gibi, 25 inci maddesinde yer alan sebeplere istinaden işçiyi işten çıkaran işveren de ihbar süresine uymak zorunda değildir.

İhbar süresi işçi veya işverenin iş akdini feshetmeden önce karşı tarafa haber vermesi gereken süre olup, bu süreye uymadan iş akdini fesheden işveren işçiye, işçi ise işverene ihbar tazminatı ödemek zorundadır. (Bkz. İhbarlı Fesih ve İhbar Tazminatı) İhbar süresine uymadan işçinin iş akdini feshedebileceği durumlar İş Kanunun İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı başlıklı 24 üncü maddesinde, işverenin iş akdini feshedebileceği durumlar ise İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı başlıklı 25 inci maddesinde belirtilmiştir.

1475 sayılı İş Kanunun kıdem tazminatı alma şartlarını belirleyen 14 üncü maddesinde ise kadın işçinin evlendikten sonra bir yıl içerisinde işten ayrılması veya erkek işçinin zorunlu askerlik nedeniyle işten ayrılması halinde kıdem tazminatı alabileceği belirtilmiştir. (Bkz. Kıdem Tazminatı Uygulaması – Hak Kazanma Koşulları – Hesaplanması – Kapsama Giren Ödemeler) Ancak evlenme ve askerlik söz konusu 24 ve 25 inci maddesindeki haklı fesih sebepleri arasında yer almadığından, askerlik nedeniyle işten ayrılan işçinin veya evlenme nedeniyle işten ayrılan kadın işçinin ihbar süresine uymak zorunda olup olmadığı konusunda tereddüt oluşmaktadır.

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi 2.4.2014 tarihli kararında (Esas No. 2013/27502, Karar No. 2014/7297); İşçinin 1475 sayılı Yasanın 14 üncü maddesi hükümleri uyarınca emeklilik, muvazzaf askerlik, evlilik gibi nedenlerle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda ihbar tazminatı talep hakkı bulunmadığını, anılan fesihlerde işverenin de ihbar tazminatı talep edemeyeceğini belirtmiştir. Dolayısıyla buradan askerlik nedeniyle işten ayrılan işçinin veya evlilik nedeniyle işten ayrılan kadın işçinin ihbar süresine uymak zorunda olmadığı sonucu çıkmaktadır. Öte yandan evlilik veya askerlik nedeniyle işten ayrılan işçi ihbar tazminatı alamaz.(Bkz. Haklı Sebeplerle İşten Ayrılan İşçi İhbar Tazminatı Alabilir mi ?)(isvesosyalguvenlik.com)