Anasayfa / GSS Rehberi / GSS İptal Edilebilir mi ?

GSS İptal Edilebilir mi ?

Sponsorlu Bağlantılar

Nasıl ki herhangi bir işte çalışan, şirket ortağı veya vergi mükellefi olan kişiler için sigortalı olmak zorunlu, o kişinin isteğine bırakılmamış, aynı şekilde genel sağlık sigortalısı yani GSS’li olmak da kişilerin isteğine bırakılmamıştır. Şu an yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere göre, hiçbir sosyal güvencesi olmayan, bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında başkası üzerinden sağlık yardımı alma hakkı / imkanı olmayan kişi GSS’li olmak zorunda olup, kendisi herhangi bir başvuruda bulunmasa dahi SGK kendisini re’sen (otomatik olarak) GSS kapsamına almakta, o kişinin haberi olmasa dahi, hiçbir sağlık yardımı almasa dahi, her ay adına GSS prim borcu tahakkuk etmektedir. Hatta özel sağlık sigortası yaptırmış olmak bile GSS’li olma zorunluluğundan kurtarmamaktadır.

GSS sigortalılığının iptali için mahkemeye dava açmak da çözüm değildir. Çünkü bu zorunluluk 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunundan kaynaklandığından, Anayasa Mahkemesi tarafından bu Kanun hükümlerinin iptali veya TBMM tarafından söz konusu Kanunda değişiklik yapılması gerekir. Aksi halde mahkemeler de GSS sigortalılığının iptali yönünde karar vermez. Nitekim 5510 sayılı Kanunun GSS ile ilgili 60 ıncı maddesi de dahil bazı maddelerinin iptali için açılan davada Anayasa Mahkemesi söz konusu 60 ıncı maddeyi Anayasaya uygun buldu ve iptal talebini reddetti. (Bkz. 5510 Sayılı Kanunla İlgili Anayasa Mahkemesinin Beklenen Kararı Yayımlandı başlıklı yazı.)

GSS sigortalılığının iptalinde tek istisnai durum ise kişinin GSS kapsamına alınmaması gerektiği halde alındığının tespit edildiği durumlardır. Örneğin kişi zorunlu askerlik görevini yaptığı sırada veya bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında başkası üzerinden sağlık yardımı alma hakkı olduğu halde GSS kapsamına alınmışsa, bu süre için yapılmış olan GSS sigortalılığı iptal edilir. (isvesosyalguvenlik.com)