Anasayfa / Haber / İş Kanununa Göre İşçiye Verilmesi Gereken Ücretli İzinler

İş Kanununa Göre İşçiye Verilmesi Gereken Ücretli İzinler

Sponsorlu Bağlantılar

İş Kanunu uyarınca, işverenlerin işçilere ücretli izin vermesi gereken hal ve durumlar ile verilmesi gereken izin süreleri aşağıda tablo halinde belirtilmiştir.

4857 SAYILI KANUNA GÖRE ÜCRETLİ İZİNLER

İZİNLER

ŞARTLARI

SÜRESİ

Yıllık Ücretli İzin

4857/53

İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olması halindeİşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi; a) 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) olanlara 14 günden, b) 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 günden, c) 15 yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 26 günden az olamaz. Ancak 18 ve daha küçük yaştaki işçilerle 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz.
Doğum İzni

4857/74

Kadın işçinin hamileliğin 32. Haftasında çalışmaya devam etmesi halindeDoğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta izin verilir. Çoğul gebelikte doğum öncesi 10 hafta olur. Doktor raporu ile işçinin 37. Haftaya çalışması veya erken doğum yapması halinde bakiye izin doğum sonrasına aktarılır.
Yarım Günlük Doğum İzni

4857/74

Analık izninin bitiminden sonra kadın işçi ile 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere istekleri halinde1. doğumda 60 gün, 2. Doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda ise180 gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir. Çoğul doğumda bu süreler 30 gün uzar, engelli doğum olması halinde ise bu süreler 360 gün olarak uygulanır. Bu fıkradaki hükümlerden yararlanılan süre içinde süt izni uygulanmaz. Çalışılmayan Yarım günün ücreti İş-Kur tarafından ödenir.
Evlenme İzni

4857/EK-2

İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi hâlinde3 gün (takvim) ücretli izin verilir
Babalık İzni

4857/EK-2

İşçiye; eşinin doğum yapması hâlinde5 gün (takvim) ücretli izin verilir
Ölüm İzni

4857/EK-2

İşçiye; ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde3 gün (takvim) ücretli izin verilir.

 

Engelli Çocuk Tedavisi İzni

4857/EK-2

İşçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde,Bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde 10 güne kadar ücretli izin verilir.

 

Periyodik Kontrol İzni 4857/74Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için1 gün ücretli izin verilir
Süt İzni

4857/74

Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri içinGünde toplam 1.5 saat süt izni verilir.
Yeni iş arama izni

4857/27

Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması içinİş arama izninin süresi günde 2 saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir.
Evlat Edinme İzni

4857/74

3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine veya evlat edineneÇocuğun fiilen teslim edildiği tarihten itibaren 8 hafta analık hali izni kullandırılacaktır.

 

(Not: Yukarıdaki tablo İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı Ersin Umdu tarafından hazırlanmıştır.)

Yukarıdaki tabloda belirtilen izin hakları ve şartları ayrıntılı olarak İşçinin İzin Hakları – Ücretli ve Ücretsiz İzinler – İzin Verilmesi Zorunlu Durumlar – İzin Süreleri başlıklı yazıda, ücretsiz izin hakları ise Ücretli ve Ücretsiz İzin Nedir ? başlıklı yazıda belirtilmiştir.

Öte yandan, Kanunda belirtilen hal ve durumlar dışında işverenin işçiye ücretli veya ücretsiz izin vermesi zorunlu olmayıp, bu konu işyeri toplu iş sözleşmesi kapsamında ise toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre, eğer toplu iş sözleşmesi yoksa işçi ile işveren arasında yapılan iş sözleşmesinde yer alan hükümlere göre yani işçi ile işverenin arasındaki anlaşmaya göre belirlenir. (isvesosyalguvenlik.com)