Anasayfa / Soru - Cevap / İşçiye Kullandırılacak Yıllık İznin Süresi Nasıl Hesaplanır ?

İşçiye Kullandırılacak Yıllık İznin Süresi Nasıl Hesaplanır ?

Sponsorlu Bağlantılar

Yıllık ücretli izinle ilgili düzenlemeler 4857 sayılı İş Kanununun 53, 54, 55, 56, 57 ve 58 inci maddelerinde yer almaktadır. Ayrıca konuya ilişkin olarak Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği çıkarılmıştır.

Kanunun 53 üncü maddesi uyarınca işçilere verilecek ücretli yıllık izin süresi işyerindeki kıdemi (çalışma süresi); bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara 14 günden, beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara 20 günden, onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 26 günden az olamaz. Bu süreler asgari süreler olup, işçi ile işveren arasında yapılan iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi ile artırılabilir. Yer altı işlerinde çalışanlar için bu süreler dörder gün artırılarak uygulanır. Ayrıca, 18 ve daha küçük yaştaki işçilerle 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz. Bu izin süreleri yanında 56 ncı madde uyarınca işveren, yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplam dört güne kadar ücretsiz izin vermek zorundadır. Yıllık iznin burada belirtilen izin sürelerine uygun olarak işveren tarafından sürekli bir şekilde verilmesi zorunludur, ancak işçi ile işverenin anlaşması ile izin süreleri, bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere bölümler hâlinde kullanılabilir.

Öte yandan Kanunun 56 ncı maddesinde; işveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinlerin veya dinlenme ve hastalık izinlerinin yıllık izin sürelerinden düşülemeyeceği; yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günlerin izin süresinden sayılmayacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla işçin izin aldığı süreye denk gelen, 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı günlerinin, ayrıca haftada bir gün hafta tatilinin yıllık izin süresinden sayılmaması, yani işçinin izin aldığı süreye denk gelen bu günler için belirlenen yıllık izin süresine ekleme yapılması gerekir. Örneğin işçi 18 Nisan 2016 tarihinden başlamak üzere 10 gün izin aldıysa, 23 Nisanın ve bir günlük hafta tatilinin yıllık izne dahil edilmemesi, dolayısıyla işçinin 12 gün izin kullanması, izninin 29 Nisanda bitmesi ve 30 Nisanda işyerinde olması gerekir. İşçinin izin haklarıyla ilgili daha ayrıntılı bilgi İşçinin İzin Hakları – Ücretli ve Ücretsiz İzinler – İzin Verilmesi Zorunlu Durumlar – İzin Süreleri başlıklı yazıda yer almaktadır. (isvesosyalguvenlik.com)