Anasayfa / Soru - Cevap / İşveren İşçinin Yıllık İzninden İndirim Yapabilir mi ?

İşveren İşçinin Yıllık İzninden İndirim Yapabilir mi ?

Sponsorlu Bağlantılar

Bu konuda Borçlar Kanunu ile İş Kanunu hükümlerine tabi işçiler açısından farklılık söz konusudur. Hangi çalışanların 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına girmediği ise Kanunun “İstisnalar” başlıklı 3 üncü maddesinde belirtilmiştir (Bkz. İş Kanunu Kapsamına Girmeyen İşler / İşyerleri). Bunlar arasında en yağın olanı esnaf ve sanatkarlara ait işyerleridir (Bkz. Esnaf ve Sanatkarlara Ait İşyerleri İş Kanununa Tabi midir ?). İş Kanunu kapsamına girmeyen işlerde / işyerlerinde çalışanlarla bunları çalıştıranlar arasındaki hak ve yükümlükler yönünden 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri geçerlidir.

İş Kanununa Tabi Olanların Durumları

İş Kanununa tabi çalışanların kıdemlerine (çalışma yılına) göre kullandırılması gereken yıllık ücretli izin süreleri “Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri” başlıklı 53 üncü maddede açıkça belirtilmiş olup (Bkz. İşçilerde Yıllık Ücretli İzin Süreleri), işveren hiçbir şekilde bu izin sürelerinden indirim veya kesinti yapamaz. Hatta Kanunun 56 ncı maddesi uyarınca; işveren yıl içinde vermiş olduğu diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinlerini yıllık izne mahsup edilemez, yani yıllık izinden düşemez, yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri de izin süresinden sayılmaz, yani iznin kullandığı süreye denk gelen bu tatil günlerini de kullanılmakta olan izinden düşemez. Yıllık izinle ilgili ayrıntılı bilgi İşçinin İzin Hakları – Ücretli ve Ücretsiz İzinler – İzin Verilmesi Zorunlu Durumlar – İzin Süreleri başlıklı yazıda yer almaktadır.

Borçlar Kanununa Tabi Olanların Durumu

İş Kanunu kapsamına girmeyen işlerde / işyerlerinde çalışanların durumu ise biraz farklıdır. 6098 sayılı Borçlar Kanununun “İndirim” başlıklı 423 üncü maddesinde;

– İşçinin, bir hizmet yılı içinde kendi kusuruyla toplam bir aydan daha uzun bir süreyle hizmeti yerine getirmediği takdirde işverenin, çalışılmayan her tam ay için yıllık ücretli izin süresinden bir gün indirim yapabileceği,

– İşçinin, bir hizmet yılı içinde kendi kusuru olmaksızın hastalık, kaza, yasal bir yükümlülüğün veya kamu görevinin yerine getirilmesi gibi kişiliğine bağlı sebeplerle en çok üç ay süreyle işgörme edimini (çalışma borcunu) yerine getiremediği takdirde, işverenin yıllık ücretli izin süresinden indirim yapamayacağı,

– İşverenin, gebelik ve doğum yapma sebebiyle işgörme edimini en çok üç ay süreyle yerine getiremeyen kadın işçinin yıllık ücretli izin süresinden indirim yapamayacağı,

– Hizmet veya toplu iş sözleşmeleriyle, işçinin aleyhine hüküm doğuracak şekilde, yukarıdaki hükümlere aykırı düzenleme yapılamayacağı,

belirtilmiştir.

Öte yandan Borçlar Kanunun 422 inci maddesi uyarınca; işveren, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yılda en az iki hafta ve onsekiz yaşından küçük işçiler ile elli yaşından büyük işçilere de en az üç hafta ücretli yıllık izin vermek zorundadır.