Anasayfa / Haber / İşveren Yıllık İzni 3 Yerine 5’e Bölebilecek

İşveren Yıllık İzni 3 Yerine 5’e Bölebilecek

Sponsorlu Bağlantılar

Gerek hafta tatili izni, gerekse yıllık izin çalışanların dinlenmesi için işveren tarafından verilmesi zorunlu olan izinlerdir.

Bu nedenle 4857 sayılı İş Kanununun 53 üncü maddesinden 60 ıncı maddesine kadar olan kısmı yıllık izne ayrılmış, konuya ilişkin olarak ayrıca Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği yayımlanmıştır. Dolayısıyla yıllık ücretli izin iş mevzuatında en çok önem verilen konular arasında yer almaktadır.

Öte yandan Kanunun gerekçesinde; yıllık ücretli iznin amacının işçiyi diğer tatillere nazaran daha fazla dinlendirmek olduğu, bu nedenle yıllık iznin bölünmezliğinin, işveren tarafından devamlı bir şekilde verilmesinin ilke olarak kabul edildiği, ancak uygulamada yıllık izin birden fazla bölündüğünden, tarafların anlaşması ile iznin bölünme konusunun esnekleştirildiği belirtilmiştir.

Bu doğrultuda İş Kanununun “Yıllık ücretli iznin uygulanması” başlıklı 56 ncı maddesinde; yıllık ücretli iznin işveren tarafından bölünemeyeceği, 53 üncü maddeye göre işçinin kıdemine bağlı olarak verilmesi gereken izin süresinin, işveren tarafından sürekli bir şekilde verilmesinin zorunlu olduğu, ancak 53 üncü maddede öngörülen izin sürelerinin, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebileceği belirtilmiştir. Yıllık izin konusunda ayrıntılı bilgi İşçinin İzin Hakları – Ücretli ve Ücretsiz İzinler – İzin Verilmesi Zorunlu Durumlar – İzin Süreleri başlıklı yazıda yer almaktadır.

Kanunun 103 üncü maddesinde de yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için işverene 285 TL idari para cezası uygulanacağı belirtilmiştir (Bkz. 2016 Yılında 4857 Sayılı İş Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları)

Yasal düzenleme ve uygulama bu şekilde olmakla beraber, 23 Mart 2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısında bu konuya ilişkin yer alan düzenleme aynen yasalaşırsa bu durumda yıllık izin 3’e değil 5’e bölünebilecek. (Bkz. Önemli Düzenlemeler İçeren İki Kanun Tasarısı Meclis’e Sunuldu)

Çünkü şu an yürürlükte olan 53 üncü maddede öngörülen izin sürelerinin tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebileceği şeklindeki düzenleme, tasarı ile 53 üncü maddede öngörülen izin sürelerinin tarafların anlaşması ile bir bölümü altı günden aşağı olmamak üzere en çok beşe bölünebilir şeklinde değiştirilmektedir.

Bu düzenlemenin gerekçesi ise tasarıda; yıllık ücretli izinlerin en çok üçe bölünebilmesi ve bir bölümünün on günden az olamaması şeklindeki uygulamanın, ülkemizde genel tatil ve ulusal bayram günleri arasındaki birkaç günlük yıllık izin kullanımı ile ortalama dokuz günlük tatiller yapılabilmesi nedeniyle uygulamada sorunlara yol açabildiği şeklinde belirtilmiştir. (isvesosyalguvenlik.com)