Anasayfa / GSS Rehberi / Üniversiteliler SGK’ya Öğrenci Belgesi Vermekten Kurtuldu

Üniversiteliler SGK’ya Öğrenci Belgesi Vermekten Kurtuldu

Sponsorlu Bağlantılar

18 Yaşını Dolduran Çocukların Genel Sağlık Sigortasından Yararlanma Durumu – 18 Yaşını Dolduran Herkesin Prim Ödemesi Gerekir mi, Liseyi Bitirenlerin Sağlıktan Yararlanma Şartları, Çocukların Sağlık Yardımı Almalarında Son Durum başlıklı yazılarımızda da ayrıntılı olarak belirtildiği üzere; 18 yaşını doldurmuş olan çocuklar evli olmamaları şartıyla, lise ve dengi öğrenim veya Meslekî Eğitim Kanunu kapsamında aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde meslekî eğitim görmeleri halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmeleri halinde ise 25 yaşını doldurana kadar, bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında anne veya babaları üzerinden sağlık yardımı alabiliyorlar. Malûl olduğu tespit edilen evli olmayan çocuklar içinse bu şart aranmıyor. Tabii anne veya babalarının sosyal güvencesi dolayısıyla da genel sağlık sigortası olması şartıyla. Ancak 18 yaşını dolduran çocukların anne veya babaları üzerinden bu şekilde sağlık yardımı alabilmeleri için Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlüklerine öğrenci belgesi vermeleri, hatta her eğitim yılı başında tekrar öğrenci belgesi vererek bir nevi vize işlemi yaptırmaları gerekiyor. Nitekim geçtiğimiz yıl bu zamanlar bu konuyu “18 Yaşını Doldurduysanız Öğrenci Belgenizi Gecikmeden SGK’ya Verin” başlıklı yazımızla hatırlatmıştık.

Öte yandan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi (SPAS) şeklinde bir uygulaması var (Bkz. SGK Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi (SPAS) Nedir ?). MERNİS yani nüfus kayıt sistemi ile da bağlantılı olan bu uygulama sayesinde işe girenler ve yeni doğan çocuklar başta olmak üzere birçok kişinin durumu otomatik olarak sistem tarafından tespit ediliyor ve o kişi için SGK’ya başvurmaya gerek kalmadan otomatik sağlık aktivasyon işlemi yapılıyor, bu şekilde o kişi otomatik olarak GSS kapsamına alınıyor ve sağlık yardımlarından yararlanıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu bu sisteme üniversite öğrencilerini de dahil etti. Geliştirilen uygulama ile Yükseköğretim Kurumu’nun elektronik sistemi ile SPAS sistemi arasında entegrasyon sağlandı. Böylece elektronik ortamda öğrenci bilgileri düzenli olarak SPAS sistemine aktarılacak. Bu entegrasyon ile SPAS sistemi tarafından;

– Üniversite öğrencilerinin öğrencilik haklarından yararlanıp yararlanmadığı ile ilgili kontroller yapılacak,

– Mezuniyet, ayrılma, kayıt silinme, öğrencilik haklarının sona ermesi gibi durumlar tespit edilecek,

ve bu şekilde SPAS sistemi tarafından kişinin otomatik sağlık aktivasyonu yapılacak ve sağlık yardımlarından yararlanma hakkı verilecek ya da tam tersi sağlık aktivasyonu sonlandırılarak sağlık yardımlarından yararlanma hakkı elinden alınacak. Tabii bu uygulama yabancı uyruklu öğrenciler için geçerli değil.

Sistem tarafından otomatik sağlık aktivasyonu yapılamayan kişilerin sistemde üniversite öğrenci kaydı görünüyorsa, sağlık aktivasyonu manuel olarak yapılacak, dolayısıyla artık SGK Müdürlükleri tarafından anne veya baba üzerinden sağlık aktivasyonu için üniversite öğrencilerinden öğrenci belgesi istenmeyecek.

Bekar ve 25 yaşını doldurmamış üniversite öğrencisi olduğu halde, SPAS sistemi tarafından otomatik sağlık aktivasyonu yapılmamış olan kişinin sistemde üniversite öğrenci kaydı da bulunmuyorsa, yani elektronik ortamda öğrenci bilgisine de ulaşılamıyorsa, bu durumda eskiden olduğu gibi sağlık aktivasyonu için öğrenci belgesinin ilgili müdürlüğe ibraz edilmesi gerekecek.

Ancak durum böyle olmakla birlikte, https://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/ adresinden sorgulama yapılarak, sağlık aktivasyonu yapılıp yapılmadığını, dolayısıyla SGK sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı olup olmadığını öğrenmekte fayda var.