Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği

Sponsorlu Bağlantılar

4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalışanlara verilmesi gereken yıllık ücretli izinle ilgili genel düzenlemeler Kanunun 53 ila 60 arası maddelerinde düzenlenmiş, uygulanacak idari para cezaları Kanunun 103 üncü maddesinde belirtilmiş, “İzinlere ilişkin düzenlemeler” başlıklı 60 ıncı maddesinde de yıllık ücretli izinlerin; yürütülen işlerin niteliğine göre yıl boyunca hangi dönemlerde kullanılacağı, izinlerin ne suretle ve kimler tarafından verileceği veya sıraya bağlı tutulacağı, yıllık iznin faydalı olması için işveren tarafından alınması gereken tedbirler ve izinlerin kullanılması konusuna ilişkin usullerin, işverence tutulması zorunlu kayıtların şeklinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle gösterileceği belirtilmiş, bu Yönetmelikte söz konusu maddeye istinaden çıkarılarak 3 Mart 2004 Resmi Gazete’de yayımlanmış ve aynı gün yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmeliğin;

– İzin Hakkının Belirlenmesi ve Kullanımı başlıklı bölümünde; yıllık ücretli izine hak kazanma, izin kullanma dönemleri, yıllık ücretli iznin uygulanması, izin isteğinin zamanı, izin isteği ve verilmesi, izin süresinin tespiti, toplu izin, toplu izin uygulaması dışında tutulacak işçiler, mevsimlik veya kampanya işlerinde yıllık ücretli izin, kısmi süreli ve çağrı üzerine çalışmalarda yıllık ücretli izin, geçici iş ilişkisiyle çalışan işçilerin yıllık ücretli izinleri,

– İzin Hakkının Belirlenmesi ve Kullanımı başlıklı bölümünde; yıllık ücretli izine hak kazanma, izin kullanma dönemleri, yıllık ücretli iznin uygulanması, izin isteğinin zamanı, izin isteği ve verilmesi, izin süresinin tespiti, toplu izin, toplu izin uygulaması dışında tutulacak işçiler, mevsimlik veya kampanya işlerinde yıllık ücretli izin, kısmi süreli ve çağrı üzerine çalışmalarda yıllık ücretli izin, geçici iş ilişkisiyle çalışan işçilerin yıllık ücretli izinleri,

– Yıllık Ücretli İzinlere İlişkin İşverenin Yükümlülükleri başlıklı bölümünde; yıllık izin kaydı, ücretin ödenmesi,

konularında düzenlemeler yer almaktadır.