Sadece Meslek Odası Üyesi Olanların Bağ-Kur Sigortalısı Olması Zorunlu mu ?

Sadece Meslek Odası Üyesi Olanların Bağ-Kur Sigortalısı Olması Zorunlu mu ?
4 Nisan 2022 22:49

Bağ-Kur kapsamında sigortalı olması zorunlu olanlar yani zorunlu Bağ-Kur sigortalılığı kapsamına girenler, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun “Sigortalı sayılanlar” balıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılmıştır. Bu nedenle Bağ-Kur sigortalıları için, 4/1-b, 4/b gibi tanımlamalar kullanılmaktadır.

Zorunlu Bağ-Kur Kapsamına Kimler Giriyor ?

Söz konusu 4/b maddesi uyarınca zorunlu Bağ-Kur sigortalılığı kapsamına aşağıda belirtilenler girmektedir;

 • Köy ve mahalle muhtarları (primleri Devlet tarafından ödenmektedir).
 • Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar.
 • Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar.
 • Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket (limited şirket) ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları.
 • Tarımsal faaliyette bulunanlar (ziraat odası kaydı ve/veya tarım il/ilçe müdürlüğü kaydı olanlar).
 • Ayrıca 4/a (SSK) kapsamında ayda 30 günden az çalışanlardan aylık prim günlerini 30’a tamamlamak için isteğe bağlı sigortalı olanlar ile yurtdışında çalışan Türk işçilerinden isteğe bağlı sigortalı olanlar dışındaki isteğe bağlı sigortalılar da 4/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı sayılmaktadır. (Bkz. İsteğe Bağlı Sigorta Hangi Hallerde 4/a (SSK) Kapsamında Sayılır ?, Ayda 30 Günden Az Çalışanlar Günlerini Nasıl 30’a Tamamlayabilir ?)

Emekli Olan veya 4/a (SSK) Kapsamında Olanlar İçin Zorunluluk Kalkıyor

Yukarıdaki maddeler kapsamına girseler bile kendi çalışmalarından dolayı yaşlılık (emekli) aylığı alanların 4/b (Bağ-Kur) sigortalısı olma zorunlulukları ortadan kalmakta, herhangi bir işyerinde hizmet akdine istinaden 4/a (SSK) kapsamında sigortalı olarak çalışanların ise bu sigortalılıkları devam ettiği sürece 4/b (Bağ-Kur) sigortalılıkları devreye girmemektedir.

Sadece Meslek Odası Kaydı Olanların Durumu

Yukarıda yer verilen kanun hükümlerinden de anlaşılacağı üzere; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi gereğince; gelir vergisinden muaf olup (herhangi bir vergi mükellefiyeti veya şirket ortaklığı bulunmayıp), sadece esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar da zorunlu Bağ-Kur sigortalılığı kapsamına girmektedir.

Dolayısıyla meslek odalarına üyelik kaydı yaptıranlar, kendileri SGK’ya başvurmasa, durumu SGK’ya bildirmese bile bunların 4/b (Bağ-Kur) sigortalılıkları, esnaf ve sanatkâr sicil müdürlüklerine tescil tarihi itibarıyla başlamakta, bu konudaki bildirimi esnaf ve sanatkâr sicil müdürlükleri SGK’ya yapmaktadır. Ziraat odasına, ziraat odası bulunmayan yerlerde ise tarım il/ilçe müdürlüğüne kaydı olanlar ise zorunlu Tarım Bağ-Kur kapsamına girmektedir. (Bkz. Tarımsal Faaliyette Bulunanlar İçin Tarım Bağ-Kur Sigortalısı Olmak Zorunlu mu ?)

Meslek Odası Kaydı Olanlar Bağ-Kur Sigortalısı Olma Zorunluluğundan Nasıl Kurtulabilir ?

Gelir vergisinden muaf olduğu yani vergi mükellefi olmadığı halde, esnaf ve sanatkar oda üyeliğinden dolayı Bağ-Kur sigortalısı olması zorunlu olanlardan; oda üyeliğinden çıkanların yani üyelik kaydını sildirenlerin Bağ-Kur sigortalılıkları üyelikten çıkış tarihi itibariyle sona ermektedir.

Meslek odası üyeliğinden çıkmak istemeyenlerden ise esnaf ve sanatkârlar odaları birliklerinden alacakları  “Sigortalılık Muafiyet Belgesi” ile aylık faaliyet gelirlerinden bu faaliyetine ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarı, aylık brüt asgari ücretten az olduğunu belgeleyenler (Bkz. Asgari Ücret Tutarları), Bağ-Kur sigortalısı olma zorunluluğundan kurtulmaktadır, artık bunlar Bağ-Kur sigortalısı sayılmamaktadır. Esnaf ve sanatkar oda üyeliğinden dolayı Bağ-Kur sigortalılığı başlatılmış olup, söz konusu muafiyet belgesini adlıktan sonra on gün içinde SGK’ya intikal ettiren Bağ-Kur sigortalıların sigortalılıkları belgenin düzenlediği tarihten, bu süreyi geçirenlerin Bağ-Kur sigortalılıkları ise belgenin SGK kayıtlarına intikal ettiği tarihten itibaren sona erdirilmektedir, yani SGK tarafından sigorta çıkışları yapılmaktadır.

Üyelikten çıktığı veya muafiyet belgesi alarak SGK’ya verdiği için Bağ-Kur sigortalılığından çıkışı yapılanların, sigorta çıkış tarihine kadar tahakkuk etmiş olup ödemedikleri sigorta primlerini ise ödemeleri gerekmektedir, çünkü sigorta çıkışları yapılsa bile birikmiş prim borçları silinmemektedir, eğer herhangi bir yapılandırma ve af kanunu çıkar da ödenmeyen borçlar silinirse o başka.

“Sigortalılık Muafiyet Belgesi”ne istinaden Bağ-Kur sigortalılıkları sona erdirildikten sonra tekrar Bağ-Kur sigortalısı olmak isteyenlerin ise aylık faaliyet gelirlerinden bu faaliyetine ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın, aylık brüt asgari ücretten fazla olduğunu yine esnaf ve sanatkarlar odaları birliğinden alacakları belge ile belgelemeleri gerekmektedir. Onbeş gün içinde bu belge ile birlikte sigortalı işe giriş bildirgesini Kuruma intikal ettirenlerin Bağ-Kur sigortalılıkları belgenin düzenlendiği tarihten, bu süreyi geçirenlerin Bağ-Kur sigortalılıkları ise belgenin SGK kayıtlarına intikal ettiği tarihten itibaren başlatılmaktadır.

Öte yandan esnaf ve sanatkârlar odası üyesi olup, yukarıda belirtildiği şekilde meslek odasından aldıkları Sigortalılık Muafiyet Belgesi”ni SGK’ya verip Bağ-Kur sigortalılığından çıkanların, ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi veya şirket ortağı olmaları halinde zorunlu Bağ-Kur sigortalılıkları yine başlatılmaktadır, bu durumda muafiyet belgesinin bir anlamı kalmamaktadır. (isvesosyalguvenlik.com)

YORUMLAR

 1. mustafa ayaz dedi ki:

  merhaba
  sadece oda kaydım dolayısı ile sgk ya bağkurlu olabilirmiyim diye sorduğumda vergi mükellefiyetiniz olmadan bağkur kaydınız açılmaz dediler kanunda da böyle bir ibare göremedim ikilimde kaldım cevaplayabilirseniz memnun olurum

 2. Hüseyin dedi ki:

  2006 yįlında esnaflığım bitti fakat oda kaydım 2013 yılında sona erdi.bağkurum 2006 damı yoksa 2013 temi sona erdi

 3. Mahmut Demir dedi ki:

  2009 Ziraat odası kayıt lı olup 2023 hala devam etmektedir bağ-kur tescili neden kabul edilmiyor

 4. Yılmaz kurt dedi ki:

  1997 2005 arasında vergi mükellefi olmaktayim ve 1999 da ada kaydım bulunmakta ayrıca 2005 2023 arsında sigortalıyım birletirebiliyirmuyum

 5. Celal dedi ki:

  Seçim vaatlerinden biride yurt dışı emekli olacaklar hem bulundukları yerde çalışıp emekli olacaklardı.
  Biz ondan vazgeçtik hade diyelim de emekli olanların neden böyle her sene çalışmadıklarını belirten bi belge versinler. Emekli olurken zaten çalışmadıklarını ve yardım almadıklarını belirttiler