Anasayfa / Bağkur / Bağ-Kur’da Basamak Sistemi Halen Uygulanıyor mu ?

Bağ-Kur’da Basamak Sistemi Halen Uygulanıyor mu ?

Sponsorlu Bağlantılar

1479 sayılı Bağ-Kur Kanunun yürürlükte olduğu dönemde, Bağ-Kur sigortalıları için basamak sistemi uygulanıyor, sigortalılar tabi olduğu basamağa göre prim ödüyor, emeklilikleri geldiğinde de emekli aylıkları ona hesaplanıp bağlanıyordu.

1479 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılan “Prim oranları ve hesaplanması” başlıklı 49 uncu maddesinde; Bu Kanuna göre ödenecek sigorta primi, sigortalının seçtiği, intibak ettirildiği veya yükseltildiği 50 nci maddede belirtilen gelir basamağının % 20’sidir. şeklinde hüküm yer aldığından, basamak sistemi bu hükme istinaden uygulanıyordu. Ancak Sosyal Güvenlik Reformuyla birlikte üç sosyal güvenlik kurumu SGK çatısı altında birleşti ve sosyal güvenlikte yeni dönem başladı. 1 Ekim 2008 tarihinde başlayan yeni dönemle birlikte Bağ-Kur sigortalıları 4/1-b kapsamında sigortalı sayıldı, basamak uygulamasına da son verildi.

5510 sayılı Kanunun Prime esas kazançlar başlıklı 80 inci maddesinde; 4/1-b (Bağ-Kur) sigortalılarının aylık prime esas kazançlarının 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak şartı ile kendileri tarafından beyan edilecek günlük kazancın otuz katı olarak uygulanacağı belirtildiğinden, 1 Ekim 2008 tarihinden beri bunların prime esas kazancı olarak kendileri tarafından beyan edilen kazanç tutarı esas alınmaktadır. Beyanda bulunmayanların prime esas kazançları ise alt sınır yani brüt asgari ücret olarak belirlenmektedir. (Bkz. Sigorta Primine Esas Tutulacak Kazancın Tespiti ve Hesaplanması)(isvesosyalguvenlik.com)