Anasayfa / Soru - Cevap / Başka Yerde Sigortası Olan İşçiyi Çalıştıran İşverenin Sigortalı Yapması Zorunlu mudur ?

Başka Yerde Sigortası Olan İşçiyi Çalıştıran İşverenin Sigortalı Yapması Zorunlu mudur ?

Sponsorlu Bağlantılar

Hizmet akdine istinaden / hizmet akdi ilişkisi çerçevesinde herhangi bir kişiyi çalıştıran kimse işveren sayılır. İşveren konumundaki bu kişi, çalıştırdığı kişi başka bir yerde / başka bir statüde sigortalı olsa dahi, işverenin o kişiyi kendi işyerinde de sigortalı yapması zorunludur. Çalışan kişi isterse birden fazla yerde sigortalı olsun, isterse diğer işyerlerinden 30 gün üzerinden veya prime esas kazanç üst sınırı üzerinden sigortalı gösteriliyor olsun sonuç değişmez. Çünkü 4/1-a (SSK) kapsamında çalışan kişi, farklı işverenlere ait olarak çalıştığı her işyerinden sigortalı gösterilmek zorundadır. O kişi adına birden fazla işyerinden SGK’ya yapılan sigortalı bildirimlerinden 30 günü aşan kısmı ile aylık prime esas kazanç üst sınırını aşan kısmı dikkate alınmaz. Ancak bu durum yine de sonucu değiştirmez ve o kişiyi çalıştıran her işverenin ayrı ayrı onu sigortalı yapma zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

Bunun iki istisnası vardır;

1- Çalışan kişi 4/1-c (Emekli Sandığı) kapsamında sigortalı ise onu çalıştıran işverenin o kişiyi sigortalı yapma mecburiyeti bulunmamaktadır. İstese de yapamaz.

2- Kişi birden fazla işyerinde çalışıyor olsa dahi, eğer o işyerleri aynı şahsa veya aynı şirkete aitse, işverenin o çalışanı tek işyerinden sigortalı göstermesi yeterlidir. Her işyerinden yarı ayrı sigortalı göstermek zorunda değildir. Yalnız bu belirttiğimiz husus “2” mahiyet kodu ile başlayan devamlı işyerleri için geçerli olup, burada çalışan aynı işverene ait inşaat veya ihale konusu geçici işle ilgili 4 mahiyet kodu ile başlayan bir işyerinde sigortalıyken başka bir işyerinde çalışıyorsa, bu durumda sorun olabilir, özellikle iş kazası geçirdiğinde sigortalı bildirimlerinin kaza geçirdiği işyeri dosyasına aktarılması gerekebilir.

Çalışan kişi başka işyerinde / işyerlerinde sigortalı değil de kendi sigortasını ödüyorsa, örneğin; 4/1-b (Bağ-Kur) (Tarım Bağ-Kur dahil), isteğe bağlı sigorta, 2925 veya Ek-5 tarım sigortası (Tarım SSK), Ek-6 (ticari taksi – dolmuş – minibüs şoförleri ile sanatçı – düşünür ve yazar sigortalılığı) kapsamında sigortalı ise bu durumdaki kişiyi çalıştıran işverenin de aynı şekilde sigortalı yapması zorunludur. Bu durumdaki kişilerin hizmet akdine istinaden çalışmaya başladıkları gün zorunlu 4/1-a (SSK) sigortalılıkları başlayacağından, bu tarihten bir gün öncesi itibariyle diğer sigortalılıkları sona erer.

Vergi mükellefiyeti veya şirket ortaklığı nedeniyle 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olan kişiyi çalıştıran işverenlerin ayrıca sigortalı yapma zorunluluğu yoktu. Ancak bunlarla ilgili olarak, 6111 sayılı Kanunla 1 Mart 2011 tarihinde geçerli olmak üzere değişiklik yapılmış olup, 1 Mart 2011 tarihinde geçerli olmak üzere 4/1-a (SSK) sigortalılığına öncelik verildiğinden, 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olan kişi aynı anda 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı olmayı gerektirecek bir işte çalışmaya başladığında, SSK sigortalılığı devreye girer ve Bağ-Kur sona erer.

Emekli kişiyi çalıştıran işverenin de çalıştırdığı kişiyi duruma göre normal sigortalı veya sosyal güvenlik destek primine (SGDP) tabi sigortalı olarak bildirmesi zorunludur.