Anasayfa / Bilgi / Baskıyla İstifa Eden İşçiyi İşveren İşten Çıkarmış Sayılır

Baskıyla İstifa Eden İşçiyi İşveren İşten Çıkarmış Sayılır

Sponsorlu Bağlantılar

İşçinin kendi isteğiyle işten çıkması yani istifa etmesi ile işveren tarafından işten çıkarılması işçinin işverenden talep edebileceği haklar yönüyle sonucu önemli ölçüde etkiliyor.

Kendisi işten çıkan işçi işe iade davası açamayacağı gibi (Bkz. İş Güvencesi – İşe İade Davası – Kapsama Giren İşyerleri – İşçiye Sağladığı Güvenceler), ihbar tazminatı alamıyor (Bkz. Haklı Sebeplerle İşten Ayrılan İşçi İhbar Tazminatı Alabilir mi ?), kıdem tazminatını ise sadece bazı durumlarda alabiliyor. (Bkz. Kendi İsteğiyle İşten Ayrılan İşçi Hangi Hallerde Tazminat Alabilir ?) Aynı şekilde işsizlik ödeneğini de (işsizlik maaşı) sadece bazı durumlarda alabiliyorlar (Bkz. Kendi İsteğiyle İşten Ayrılan (İstifa Eden) İşçi İşsizlik Ödeneği Alabilir mi ?)

Oysa işçi işveren tarafından işten çıkarıldığında, işe iade davası açma ve ihbar tazminatı alma (Bkz. İhbarlı Fesih ve İhbar Tazminatı) alma hakkı doğduğu gibi, eğer işçi ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında herhangi bir nedenle işten çıkarılmışsa kıdem tazminatı da alabiliyor.

Aradaki bu farktan dolayı bazı işverenler, işten çıkarmak istedikleri işçiyi baskı, yıldırma (mobbing) gibi çeşitli yollarla istifaya zorluyorlar, çok fazla direnemeyip işçi istifa ederse bu şekilde işten ayrılan işçiyi kendi isteğiyle işten ayrılmış gibi gösterip birçok sorumluluktan kurtuluyorlar.

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi konuya ilişkin bir kararında işçi lehine karar verdi. (Esas No. 2014/9925, Karar No. 2015/440, Tarihi: 26.01.2015) Mahkeme söz konusu kararında, işverenin baskı uygulaması sonucu verilen istifa dilekçesine değer verilemeyeceğini, burada gerçek bir istifadan bahsedilemeyeceğini, bu durumda feshin işverence gerçekleştirilmiş sayılacağını, yani işçinin işveren tarafından işten çıkarılmış sayılacağını, işverenin işçiyi işten çıkarması halinde doğan sonuçların aynen ortaya çıkacağını, burada işverenin işçiyi haklı olarak işten çıkarma sebeplerinin olup olmadığına bakılacağını belirtmiştir.

Öte yandan, baskıya uğrayan çalışanlar ALO 170’e başvurabileceği gibi, İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na da başvurabilecekler. (Bkz. Çalışanların da Haklarını Arayabilecekleri Yeni Bir Kurum Kuruldu) (isvesosyalguvenlik.com)