Anasayfa / Soru - Cevap / Hizmet Borçlanmaları Emeklilikte Son Yedi Yıla Dahil Edilir mi ?

Hizmet Borçlanmaları Emeklilikte Son Yedi Yıla Dahil Edilir mi ?

Sponsorlu Bağlantılar

Başından sonuna kadar hep aynı sigortalılık statüsüne tabi olan kişilerin emeklilik şartları kolayca belirlenebilmektedir. Ancak birden fazla sigortalılık statüsüne tabi olmuş kişiler içinse durum biraz farklıdır.

Çünkü SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındakilerin emeklilik şartları birbirinden farklıdır. (Bkz. Genel Olarak Herkes İçin Geçerli Emeklilik Şartları) Dolayısıyla bu statülerden ikisine veya üçüne tabi sigortalılığı bulunan kişinin emekliliği için hizmetleri birleştirilmekte, hangi şartlarla emekli olacağının tespitinde son yedi yıl içerisindeki sigortalılık süresi esas alınmaktadır. (Bkz. Emeklilik Başvurusunda Son Yedi Yıl – 1260 Gün Uygulaması Nedir ?)

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun yani Hizmet Birleştirmesi Kanununun 8 inci maddesinde; “Birleştirilmiş hizmet süreleri toplamı üzerinden, ilgililere; son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde fiili hizmet süresi fazla olan kurumca, hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise eşit hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu kurumca, kendi mevzuatına göre aylık bağlanır ve ödenir.” hükmü yer almaktadır.

Burada fiili hizmet süresinin esas alınacağı belirtildiğinden; askerlik, yurtdışı, doğum borçlanması gibi hizmet borçlanmalarında, borçlanılan sürenin fiili hizmet süresi olarak sayılıp sayılmayacağı, yani son yedi yıla dahil edilip edilmeyeceği sorusu akla gelmektedir. Aslında bu konu büyük önem taşımaktadır. Çünkü hizmet borçlanmasıyla sadece prim günü doldurulmamakta, borçlanma yapılan sürenin son yedi yılın hesabına dahil edilmesi halinde, kişinin tabi olacağı emeklilik şartları bile değişebilmektedir. Örneğin; son yedi yıl içerisinde Bağ-Kur kapsamındaki fiili hizmet süresi fazla olduğu için Bağ-Kur emeklilik şartlarına tabi olan biri, yaptığı hizmet borçlanması SSK kapsamında değerlendirilmiş ve son yedi yılın hesabına dahil edilmişse, SSK emeklilik şartlarına tabi hale gelebilmekte ve özellikle prim günü yönüyle daha erken emekli olma imkanına kavuşabilmektedir. (Hizmet borçlanmalarında borçlanma yapılan sürelerin hangi sigorta kapsamında değerlendirileceği Hizmet Borçlanması Yapılan Süreler Hangi Sigorta Kapsamında Sayılır ? başlıklı yazıda belirtilmiştir.)

Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet borçlanmalarında, borçlanılan sürenin son yedi yılın hesabına dahil edilip edilmeyeceği konusuna 2011/13 sayılı Genelgenin “Kanunun 41 inci Maddesine Göre Yapılacak Borçlanmalar” başlıklı bölümünde açıklık getirmiştir. (2015-19 sayılı Genelge ile eklenmiştir.)

Buna göre; Kanunun 41 inci maddesine göre yapılan borçlanmalarda, borçlanma sürelerinin ilgili aylara mal edilmesinden sonra bu sürelerin son yedi yıllık fiili hizmet süresi içerisinde yer alması halinde son yedi yıldaki en fazla hizmetin geçtiği statü belirlenirken borçlanma süreleri dikkate alınacaktır. Yani yapılan hizmet borçlanmasının mal edildiği aylar son yedi yıllık sürenin içinde kalıyorsa, hesaplamaya dahil edilecektir. (Not: Hizmet borçlanmalarında borçlanma hangi tarihler arası için yapılıyorsa, borçlanılan süreler o tarihler arası aylara mal edilir yani o aylara ait sigortalı hizmet olarak sayılır. Örneğin: askerliğini Ocak-1999/Haziran-2000 arası yapmış olan kişinin askerlik borçlanması bu aradaki aylara mal edilir. Eğer kişinin borçlanma yaptığı dönem sigorta başlangıcından önceyse, bu durumda da sigorta başlangıcı borçlanılan süre kadar geri götürülür.

Hizmet borçlanmalarıyla ilgili ayrıntılı bilgi Hizmet Borçlanması – Borçlanma Yapılabilecek Hal ve Durumlar, Son Düzenlemelere Göre Bütün Ayrıntılarıyla Doğum Borçlanması , Sigortalı İşlemleri Soru ve Cevaplar (68. Sorudan itibaren) bölümlerinde, hizmet borçlanması yapacakların ödeyeceği prim tutarları ise Pratik Bilgiler bölümünde yer almaktadır. (isvesosyalguvenlik.com)