Avail an excellent opportunity to be a part of your favorite casino game by registering with alabama casinos. Learn and play with skills and strategies at free casino slot games online sites to increase your odds of winnings. Play free online slot games and win big rewards with huge bonuses. Playing games in http://nonsoloturisti.it/?p=three-card-poker-online you will receive the free spins and many more exciting prizes.
Anasayfa / Pratik Bilgiler / İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • A A A
 • İş Kanunu İdari Para Cezaları

  Sponsorlu Bağlantılar

  4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

  (01.01.2013-31.12.2013)

  Kanun Maddesi

  Ceza Maddesi

  Cezayı Gerektiren Fiil

  Ceza Miktarı (TL)

  3

  98

  Maddenin ikinci fıkrasındaki işyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren veya vekillerine ayrı ayrı

  14.651

  5

  99/a

  İşçilere eşit davranma ilkesine uyulmayan her işçi için

  118

  7

  99/a

  Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranılan her işçi için

  118

  8

  99/b

  Çalışma koşullarına ilişkin belge verilmeyen her işçi için

  118

  14

  99/b

  Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için

  118

  28

  99/c

  İşten ayrıldığı halde çalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için

  118

  29

  100

  Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için

  485

  30

  101

  Çalıştırılmayan her özürlü işçi ve çalıştırılmayan her ay için

  1.832

  30

  101

  Çalıştırılmayan her eski hükümlü işçi ve çalıştırılmayan her ay için

  1.832

  32

  102/a

  Ücret ile kanundan veya TİS’den yada iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için

  134

  39

  102/a

  Asgari ücretin ödenmemesi veya noksan ödenmesi, ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödenmemesi halinde her işçi ve her ay için

  134

  37

  102/b

  Ücret hesap pusulası düzenlememek

  485

  38

  102/b

  Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek

  485

  52

  102/b

  Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek

  485

  41

  102/c

  Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için

  237

  56

  103

  Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için

  237

  57

  103

  Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için

  237

  59

  103

  İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için

  237

  60

  103

  İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırmayan veya eksik kullandırılan her işçi için

  237

  63

  104

  Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak

  1.293

  64

  104

  Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için

  237

  68

  104

  Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak

  1.293

  69

  104

  İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek

  1.293

  71

  104

  Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak

  1.293

  72

  104

  18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer altı ve su altında çalıştırmak

  1.293

  73

  104

  Çocuk ve genç işçileri gece çalıştırmak, çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak

  1.293

  74

  104

  Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek

  1.293

  75

  104

  İşçi özlük dosyalarını düzenlememek

  1.293

  76

  104

  Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak

  1.293

  90

  106

  İş-kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak. (4904 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (h) bendindeki tutar esas alınır.)

  14.651

  92

  107

  İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek

  11.721

  96/1

  107

  İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak, işçileri gerçeği saklamaya yada değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak

  11.721

  96/2

  107

  İşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları

  11.721

  107/2

  107/2

  İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek

  11.721

  Not: Uygulanacak idari para cezası miktarları her yıl yeniden değerleme oranında artırılmakta ve 1 (bir) TL’nin altındaki tutarlar dikkate alınmamaktadır.

   

  4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

  (2012 YILI)

  01.01.2012
  25.01.2012
  26.01.2012
  31.12.2012

  Kanun Maddesi

  Ceza Maddesi

  Cezayı Gerektiren Fiil

  Ceza Miktarı (TL)

  Ceza Miktarı (TL)

  3

  98

  Maddenin ikinci fıkrasındaki işyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren veya vekillerine ayrı ayrı

  13.591

  13.591

  5

  99/a

  İşçilere eşit davranma ilkesine uyulmayan her işçi için

  117

  110

  7

  99/a

  Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranılan her işçi için

  117

  110

  8

  99/b

  Çalışma koşullarına ilişkin belge verilmeyen her işçi için

  117

  110

  14

  99/b

  Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için

  117

  110

  28

  99/c

  İşten ayrıldığı halde çalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için

  117

  110

  29

  100

  Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için

  487

  450

  30

  101

  Çalıştırılmayan her özürlü işçi ve çalıştırılmayan her ay için

  1.842

  1.700

  30

  101

  Çalıştırılmayan her eski hükümlü işçi ve çalıştırılmayan her ay için

  1.842

  1.700

  32

  102/a

  Ücret ile kanundan veya TİS’den yada iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için

  134

  125

  39

  102/a

  Asgari ücretin ödenmemesi veya noksan ödenmesi, ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödenmemesi halinde her işçi ve her ay için

  134

  125

  37

  102/b

  Ücret hesap pusulası düzenlememek

  487

  450

  38

  102/b

  Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek

  487

  450

  52

  102/b

  Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek

  487

  450

  41

  102/c

  Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için

  241

  220

  56

  103

  Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için

  241

  220

  57

  103

  Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için

  241

  220

  59

  103

  İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için

  241

  220

  60

  103

  İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırmayan veya eksik kullandırılan her işçi için

  241

  220

  63

  104

  Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak

  1.227

  1.200

  64

  104

  Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için

  241

  220

  68

  104

  Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak

  1.227

  1.200

  69

  104

  İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek

  1.227

  1.200

  71

  104

  Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak

  1.227

  1.200

  72

  104

  18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer altı ve su altında çalıştırmak

  1.227

  1.200

  73

  104

  Çocuk ve genç işçileri gece çalıştırmak, çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak

  1.227

  1.200

  74

  104

  Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek

  1.227

  1.200

  Sponsorlu Bağlantılar

  75

  104

  İşçi özlük dosyalarını düzenlememek

  1.227

  1.200

  76

  104

  Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak

  1.227

  1.200

  77

  105/c

  Maddedeki iş sağlığı ve iş güvenliği hükümlerine aykırı hareket etmek(77 ve 105 inci madde 6331 sayılı Kanunla 30/12/2012 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırıldığından, bu tarihten itibaren bu maddelere istinaden idari para cezası uygulanmayacaktır. Bunun yerine 6331 sayılı Kanunda öngörülen cezalar uygulanacaktır.)

  1.358

  1.250

  78

  105/a

  İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yönetmeliklerdeki hükümlere uymayan işveren veya işveren vekiline, alınmayan her iş sağlığı ve güvenliği önlemi için, (alınmayan önlemler için izleyen her ay aynı miktar)(78 ve 105 inci madde 6331 sayılı Kanunla 30/12/2012 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırıldığından, bu tarihten itibaren bu maddelere istinaden idari para cezası uygulanmayacaktır. Bunun yerine 6331 sayılı Kanunda öngörülen cezalar uygulanacaktır.)

  270

  250

  78

  105/c

  İşletme belgesi almadan işyeri açmak veya belgelendirilmesi gereken işler veya ürünler için belge almamak(78 ve 105 inci madde 6331 sayılı Kanunla 30/12/2012 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırıldığından, bu tarihten itibaren bu maddelere istinaden idari para cezası uygulanmayacaktır. Bunun yerine 6331 sayılı Kanunda öngörülen cezalar uygulanacaktır.)

  1.358

  1.250

  79

  105/c

  Faaliyeti durdurulan işi izin almadan devam ettirmek veya kapatılan işyerlerini izinsiz açmak(79 ve 105 inci madde 6331 sayılı Kanunla 30/12/2012 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırıldığından, bu tarihten itibaren bu maddelere istinaden idari para cezası uygulanmayacaktır. Bunun yerine 6331 sayılı Kanunda öngörülen cezalar uygulanacaktır.)

  1.358

  1.250

  80

  105/c

  İş sağlığı ve güvenliği kurullarının kurulması ve çalıştırılması ile ilgili hükümlere aykırı davranmak, iş sağlığı ve güvenliği kurullarınca alınan kararları uygulamamak(80 ve 105 inci madde 6331 sayılı Kanunla 30/12/2012 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırıldığından, bu tarihten itibaren bu maddelere istinaden idari para cezası uygulanmayacaktır. Bunun yerine 6331 sayılı Kanunda öngörülen cezalar uygulanacaktır.)

  1.358

  1.250

  81

  105/c

  İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturma, işyeri hekimi ile diğer sağlık personeli görevlendirme, iş güvenliği uzmanı olan mühendis veya teknik eleman görevlendirme yükümlülüğünü yerine getirmemek(81 ve 105 inci madde 6331 sayılı Kanunla 30/12/2012 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırıldığından, bu tarihten itibaren bu maddelere istinaden idari para cezası uygulanmayacaktır. Bunun yerine 6331 sayılı Kanunda öngörülen cezalar uygulanacaktır.)

  1.358

  1.250

  85

  105/d

  Maddeye aykırı olarak ağır ve tehlikeli işlerde onaltı yaşından küçükleri çalıştırmak veya aynı maddede belirtilen yönetmelikte gösterilen yaş kayıtlarına aykırı işçi çalıştırmak, (bu durumdaki her işçi için)(85 ve 105 inci madde 6331 sayılı Kanunla 30/12/2012 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırıldığından, bu tarihten itibaren bu maddelere istinaden idari para cezası uygulanmayacaktır. Bunun yerine 6331 sayılı Kanunda öngörülen cezalar uygulanacaktır.)

  1.358

  1.250

  85

  105/d

  Maddenin birinci fıkrasında belirtilen mesleki eğitim almamış işçi çalıştırmak (bu durumdaki her işçi için)(85 ve 105 inci madde 6331 sayılı Kanunla 30/12/2012 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırıldığından, bu tarihten itibaren bu maddelere istinaden idari para cezası uygulanmayacaktır. Bunun yerine 6331 sayılı Kanunda öngörülen cezalar uygulanacaktır.)

  606

  550

  86

  105/b

  Ağır ve tehlikeli işlerde işçilere doktor raporu almayan işveren veya işveren vekiline bu durumda olan her işçi için,(86 ve 105 inci madde 6331 sayılı Kanunla 30/12/2012 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırıldığından, bu tarihten itibaren bu maddelere istinaden idari para cezası uygulanmayacaktır. Bunun yerine 6331 sayılı Kanunda öngörülen cezalar uygulanacaktır.)

  270

  250

  87

  105/b

  18 yaşından küçük çocuklara doktor raporu almayan işveren veya işveren vekiline bu durumdaki her çocuk için,(87 ve 105 inci madde 6331 sayılı Kanunla 30/12/2012 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırıldığından, bu tarihten itibaren bu maddelere istinaden idari para cezası uygulanmayacaktır. Bunun yerine 6331 sayılı Kanunda öngörülen cezalar uygulanacaktır.)

  270

  250

  88

  105/c

  Gebe veya çocuk emziren kadınlar hakkındaki yönetmeliğe uymamak(88 ve 105 inci madde 6331 sayılı Kanunla 30/12/2012 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırıldığından, bu tarihten itibaren bu maddelere istinaden idari para cezası uygulanmayacaktır. Bunun yerine 6331 sayılı Kanunda öngörülen cezalar uygulanacaktır.)

  1.358

  1.250

  89

  105/c

  İş Kanununa göre çıkarılan iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerine aykırı davranmak(89 ve 105 inci madde 6331 sayılı Kanunla 30/12/2012 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırıldığından, bu tarihten itibaren bu maddelere istinaden idari para cezası uygulanmayacaktır. Bunun yerine 6331 sayılı Kanunda öngörülen cezalar uygulanacaktır.)

  1.358

  1.250

  90

  106

  İş-kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak. (4904 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (h) bendindeki tutar esas alınır.)

  13.591

  13.591

  92

  107

  İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek

  10.873

  10.873

  96/1

  107

  İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak, işçileri gerçeği saklamaya yada değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak

  10.873

  10.873

  96/2

  107

  İşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları

  10.873

  10.873

  107/2

  107/2

  İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek

  10.873

  10.873

  Not: Uygulanacak idari para cezası miktarları her yıl yeniden değerleme oranında artırılmakta ve 1 (bir) TL’nin altındaki tutarlar dikkate alınmamaktadır.

   

   

  4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

  (01.01.2011 – 31.12.2011)

  Kanun Maddesi

  Ceza Maddesi

  Cezayı Gerektiren Fiil

  Ceza Miktarı (TL)

  3

  98

  Maddenin ikinci fıkrasındaki işyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren veya vekillerine ayrı ayrı

  12.327

  5

  99/a

  İşçilere eşit davranma ilkesine uyulmayan her işçi için

  107

  7

  99/a

  Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranılan her işçi için

  107

  8

  99/b

  Çalışma koşullarına ilişkin belge verilmeyen her işçi için

  107

  14

  99/b

  Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için

  107

  28

  99/c

  İşten ayrıldığı halde çalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için

  107

  29

  100

  Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için

  442

  30

  101

  Çalıştırılmayan her özürlü işçi ve çalıştırılmayan her ay için

  1.671

  30

  101

  Çalıştırılmayan her eski hükümlü işçi ve çalıştırılmayan her ay için

  1.671

  32

  102/a

  Ücret ile kanundan veya TİS’den yada iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için

  122

  39

  102/a

  Asgari ücretin ödenmemesi veya noksan ödenmesi, ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödenmemesi halinde her işçi ve her ay için

  122

  37

  102/b

  Ücret hesap pusulası düzenlememek

  442

  38

  102/b

  Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek

  442

  52

  102/b

  Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek

  442

  41

  102/c

  Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için

  219

  56

  103

  Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için

  219

  57

  103

  Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için

  219

  59

  103

  İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için

  219

  60

  103

  İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırmayan veya eksik kullandırılan her işçi için

  219

  63

  104

  Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak

  1.113

  64

  104

  Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için

  219

  68

  104

  Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak

  1.113

  69

  104

  İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek

  1.113

  71

  104

  Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak

  1.113

  72

  104

  18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer altı ve su altında çalıştırmak

  1.113

  73

  104

  Çocuk ve genç işçileri gece çalıştırmak, çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak

  1.113

  74

  104

  Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek

  1.113

  75

  104

  İşçi özlük dosyalarını düzenlememek

  1.113

  76

  104

  Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak

  1.113

  77

  105

  Maddedeki iş sağlığı ve iş güvenliği hükümlerine aykırı hareket etmek

  1.232

  78

  105

  İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yönetmeliklerdeki hükümlere uymayan işveren veya işveren vekiline, alınmayan her iş sağlığı ve güvenliği önlemi için, (alınmayan önlemler için izleyen her ay aynı miktar)

  245

  78

  105

  İşletme belgesi almadan işyeri açmak veya belgelendirilmesi gereken işler veya ürünler için belge almamak

  1.232

  79

  105

  Faaliyeti durdurulan işi izin almadan devam ettirmek veya kapatılan işyerlerini izinsiz açmak

  1.232

  80

  105

  İş sağlığı ve güvenliği kurullarının kurulması ve çalıştırılması ile ilgili hükümlere aykırı davranmak, iş sağlığı ve güvenliği kurullarınca alınan kararları uygulamamak

  1.232

  81

  105

  İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturma, işyeri hekimi ile diğer sağlık personeli görevlendirme, iş güvenliği uzmanı olan mühendis veya teknik eleman görevlendirme yükümlülüğünü yerine getirmemek

  1.232

  85

  105

  Maddeye aykırı olarak ağır ve tehlikeli işlerde onaltı yaşından küçükleri çalıştırmak veya aynı maddede belirtilen yönetmelikte gösterilen yaş kayıtlarına aykırı işçi çalıştırmak, (bu durumdaki her işçi için)

  1.232

  85

  105

  Maddenin birinci fıkrasında belirtilen mesleki eğitim almamış işçi çalıştırmak (bu durumdaki her işçi için)

  550

  86

  105

  Ağır ve tehlikeli işlerde işçilere doktor raporu almayan işveren veya işveren vekiline bu durumda olan her işçi için,

  245

  87

  105

  18 yaşından küçük çocuklara doktor raporu almayan işveren veya işveren vekiline bu durumdaki her çocuk için,

  245

  88

  105

  Gebe veya çocuk emziren kadınlar hakkındaki yönetmeliğe uymamak

  1.232

  89

  105

  İş Kanununa göre çıkarılan iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerine aykırı davranmak

  1.232

  90

  106

  İş-kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak. (4904 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (h) bendindeki tutar esas alınır.)

  12.327

  92

  107

  İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek

  9.862

  96/1

  107

  İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak, işçileri gerçeği saklamaya yada değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak

  9.862

  96/2

  107

  İşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları

  9.862

  107/2

  107/2

  İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek

  9.862

  Not: Uygulanacak idari para cezası miktarları her yıl yeniden değerleme oranında artırılmakta ve 1 (bir) TL’nin altındaki tutarlar dikkate alınmamaktadır.

  4 comments

  1. işverenin işçisine 1850.00 TL maaş verip sigortasını asgari ücretten yatırmasının cezası ne kadar acaba hangi suç maddesine giriyor ve bu düzenlemeyi yapan muhasebecinin cezası ne olmalı bu ülkede kanundan habersiz yüzbinlerce emekçinin derdine kim derman olur ilginiz için şimdiden teşekkürler

  2. işverenin işçisine 1850.00 TL maaş verip sigortasını asgari ücretten yatırmasının cezası ne kadar acaba hangi suç maddesine giriyor ve bu düzenlemeyi yapan muhasebecinin cezası ne olmalı bu ülkede kanundan habersiz yüzbinlerce emekçinin derdine kim derman olur ilginiz için şimdiden teşekkürler

  3. İşyerinizde çalışan işçi sayısının 10 kişiden az olup olmamasına göre uygulanacak cezalar değişir.

  4. İşyerinizde çalışan işçi sayısının 10 kişiden az olup olmamasına göre uygulanacak cezalar değişir.

  Scroll To Top