Anasayfa / Bilgi / İşe İade Davasında Bilinmesi Gerekenler

İşe İade Davasında Bilinmesi Gerekenler

Sponsorlu Bağlantılar

Bu yazıda iş güvencesi kapsamına giren işyerlerinde çalışıyorken işten çıkarılan işçilerin işe iade davası açma şartlarıyla ilgili genel bilgilere yer verilmiştir.

İşe iade davasını 30 veya daha fazla çalışanı bulunan işyerinde 4/1-a (SSK) kapsamında çalışanlardan en az 6 aylık kıdemi olanlar yani işe girişi üzerinden en az 6 ay geçmiş olanlar açabilir. Yer altı işlerinde çalışanlarda 6 ay şartı aranmaz.

– İşe iade davasının fesih bildiriminin işçiye tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde açılması gerekir.

– İşçi fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığını iddia ediyorsa ancak bu gerekçelerle dava açabilir.

– İşçi işe iade davasıyla sadece tazminat ödenmesini isteyemez, işe iadesini istemesi gerekir, mahkeme işe iade kararı verildiği halde işçinin işe başlatılmaması şartına bağlı olarak tazminata hükmeder.

– Kanun uyarınca mahkemenin iki ay içinde sonuçlanması, Yargıtay’a temyize gitmesi halinde Yargıtay’ın da bir ay içerisinde karar vermesi gerekir.

– Mahkemece feshin geçerliliğine, dolayısıyla işçinin işe iadesine karar verilmesi halinde işverenin işçiyi bir ay içerisinde işe başlatması gerekir.

– Fesih işleminin geçerli sebebe dayandığını mahkemede işverenin ispatlaması gerekir.

– Eğer işveren işçiyi bir ay içerisinde işe başlatmazsa işçiye dört ila sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemek zorunda kalır. Ödenecek miktarın tespitinde çıplak ücret esas alınır. İşçinin çalışamadığı günler için en fazla dört aylık doğmuş ücreti de kendisine ödenir. Ödenecek tutarı mahkeme belirler.

– İşçinin mahkeme kararının kendisine tebliğden itibaren 10 işgünü içerisinde işe başlamak için işverene başvurması gerekir.

– İşçi işe başlama başvurusunda bulunmaz veya işe başlamazsa işverence yapılan fesih geçerli fesih haline gelir.

– İşçi işe başlatılırsa, peşin olarak ödenen ihbar ve kıdem tazminatı işçiye yapılacak ödemeden mahsup edilir.(isvesosyalguvenlik.com)