Anasayfa / Bilgi / Sigortası Düşük Ücretten veya Eksik Yatırılan İşçi İşten Ayrılıp Tazminat Alabilir

Sigortası Düşük Ücretten veya Eksik Yatırılan İşçi İşten Ayrılıp Tazminat Alabilir

Sponsorlu Bağlantılar

İşveren tarafından sigortası eksik yatırılan, yani 30 gün çalıştığı halde sigortası 30 günden az bildirilen veya gerçek kazancı yerine düşük kazanç üzerinden bildirilen işçi iş akdini haklı olarak feshedip işverenden kıdem tazminatı isteyebilir.

Çalışanlar açısından geçerli haklı fesih sebepleri 4857 sayılı İş Kanunun İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı başlıklı 24 üncü maddesinde belirtilmiş olup, maddede belirtilen nedenlerle iş akdini fesheden yani işten ayrılan işçi ihbar süresine uymak (ihbar tazminatı ödemek) zorunda olmadığı gibi işverenden kıdem tazminatı da talep edebilir.

Maddede örneğin, ücretin kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmemesi veya ödenmemesi haklı fesih sebebi olarak belirtilmiştir. Ancak işçinin sigortasının eksik yatması fesih nedenleri arasında sayılmamıştır. Oysa işçinin gerçek kazancı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi yani sigortasının gerçek ücreti üzerinden ödenmesi büyük önem arz etmektedir. (Bkz. Sigortalıların SGK’ya Bildirilmesinde Aylık Prime Esas Kazancın Önemi, Gerçek Ücreti Yerine Düşük Ücretten Sigortalı Gösterilenler Ne Yapabilir ?)

Maddede yer verilmemiş olsa da Yargıtay sigortanın eksik yatmasını işçi açısından haklı fesih sebebi olarak saymıştır. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 1.2.2013 tarihli kararında (Esas No. 2012/11017, Karar No. 2013/1606); işçinin emeğinin karşılığı olan ücretin işçi için en önemli hak, işveren için en temel borç olduğu; işçinin sigorta primlerinin hiç yatırılmaması veya eksik bildirilmesinin, sosyal güvenlik hakkını ilgilendiren bir durum olsa da Dairenin yerleşik görüşüne göre sigorta primlerinin hiç yatırılmaması, eksik yatırılması veya düşük ücretten yatırılması hallerinde de işçinin haklı fesih imkânı olduğu belirtilmiştir. Aynı şekilde söz konusu 22. Hukuk Dairesi bir başka kararında da (Esas No. 2012/11017 Karar No. 2013/1606 Tarihi: 01.02.2013) sigorta primlerinin hiç yatırılmaması, eksik yatırılması veya düşük ücretten yatırılmasının haklı fesih sebebi olduğunu belirtmiştir. (isvesosyalguvenlik.com)