Anasayfa / Haber / 2017 Yılında Uygulanacak Tutarlar

2017 Yılında Uygulanacak Tutarlar

Sponsorlu Bağlantılar

2017 Yılı Pratik Bilgiler ve Uygulanacak Tutarlar

(2016 ve 2015 Yıllarını da Kapsamaktadır)

Aylık Net Asgari Ücretin Hesabı

Asgari Ücretle Çalışan İşçinin İşverene Aylık Maliyeti

Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarları

Asgari Geçim İndirimi Dahil Aylık Net Asgari Ücret Tutarları

Kapıcılara Ödenecek Net Asgari Ücret ve İşverene Maliyeti

4/a (SSK) Kapsamındaki Sigortalılar İçin Ödenecek Prim Tutarları

Bağkur – Tarım Bağkur ve Muhtar Prim Tutarları

İsteğe Bağlı Sigorta Prim Tutarları

Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) Tutarları (4/1-a)

Ek-6 Taksi-Dolmuş Şoförleri ve Sanatçıların Ödeyeceği Prim Tutarları

Tarım SSK Sigortalılarının Ödeyeceği Prim Tutarları

Aylık İşsizlik Maaşı (Ödeneği) Tutarları

Askerlik-Doğum-Yurtdışı Borçlanması Yapacakların Ödeyeceği Prim Tutarları

Genel Sağlık Sigortası (GSS) Prim Tutarları

Aylık Engelli İndirimi Tutarları

Prime Tabi Tutulmayacak Yemek-Aile-Çocuk Yardımı Tutarları

Prime Esas Kazanç Alt ve Üst Sınırları

Yıllar İtibariyle Brüt Asgari Ücret Tutarları

Vergiden İstisna Yemek Tutarı

Ücretliler İçin Gelir Vergisi Dilimleri

Bilanço Esasına Göre Defter Tutma Hadleri

Memur Gündelik ve Tazminatları-Harcırahları

Emzirme ve Cenaze Yardımı Tutarları

Yabancı Uyruklu Kaçak İşçi Çalıştırma Cezası

2017 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İdari Para Cezaları – 6331 Para Cezaları

2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları – 4857 Para Cezaları

2017 SGK İdari Para Cezaları – 5510 Para Cezaları