Anasayfa / GSS / Gelir Testi Kapsamına Girmeyenler Kimlerdir ?

Gelir Testi Kapsamına Girmeyenler Kimlerdir ?

Sponsorlu Bağlantılar

Aşağıda belirtilenler gelir testi kapsamına girmemektedir. Dolayısıyla bunların gelir testi yaptırmalarına gerek bulunmadığı gibi, bu kapsamdaki kişiler gelir testi yaptırmak için başvursalar dahi, başvuruları reddedilir, gelir testleri yapılmaz.

– 4/a (işçi-SSK), 4/b (bağ-kur), 4/c (memur) kapsamında sigortalı olanlar,

– İsteğe bağlı sigortaya prim ödeyenler,

– SGK’dan yaşlılık, malullük, ölüm, dul, yetim aylığı – geliri alanlar,

– İşsizlik ödeneği (maaşı) alanlar,

– 442 sayılı Kanununun 74 üncü maddesine göre geçici köy korucusu olarak görevlendirilenler ile ek 16 ncı maddesine göre aylık alanlar,

– 2022 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık alanlar (65 yaş aylığı, engelli aylığı v.s.),

– Yukarıda belirtilenlerden herhangi birinin bakmakla yükümlü olduğu kişi durumunda olanlar, yani eşi – çocuğu – anne – babası üzerinden sağlık yardımı alma hakkı bulunanlar,

– Bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret, odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birliklerin personeli,

– Tutuklu ve hükümlüler,

– Er ve erbaşlar,

gelir testi kapsamına girmemektedir.

Ayrıca, aile içinde kişi başına düşen gelirinin asgarî ücretin iki katından fazla olduğunu beyan edenler için gelir testi yapılmaksızın, beyan edilen gelir esas alınarak genel sağlık sigortası tescili yapılır ve bu durumdaki kişinin her ay brüt asgari ücretin iki katının % 12’si tutarında (01/01/2014 – 30/06/2014 dönemi için 257,04 TL) genel sağlık sigortası primi ödemesi gerekir.

İstisna: 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı olanlardan ev hizmetlerinde ayda 30 günden az çalışanlarla 4857 sayılı İş Kanununun 13 ve 14 üncü maddesi kapsamında kısmi zamanlı (part-time) çalıştığı için ayda 30 günden az sigortalı gösterilenlerin, genel sağlık sigortası primini her ay 30 güne tamamlamaları gerektiğinden, bunların eksik günlerini ne kadar prim ödeyerek tamamlayacaklarının tespiti için gelir testi yaptırmaları gerekmektedir.