Anasayfa / Soru - Cevap / İhbar Süresi İçinde Yıllık İzin Kullanılabilir mi ?

İhbar Süresi İçinde Yıllık İzin Kullanılabilir mi ?

Sponsorlu Bağlantılar

İş Kanununda bildirim öneli olarak geçen, günlük hayatta ise ihbar süresi olarak adlandırılan süre başladığında, işçi veya işveren iş sözleşmesinin feshine karar vermiş demektir.

İhbar süresi konusunda ayrıntılı bilgi İhbar Süresi (Öneli) ve İhbar Tazminatı Nedir ? başlıklı yazıda mevcut olup, işçinin işten ayrılmaya veya işverenin işçiyi işten çıkarmaya karar vermesi üzerine karşı tarafa durumu bildirmesi üzerine başlayan ihbar süresi, işçinin işyerindeki kıdemine göre en az iki hafta ile sekiz hafta arasında değişen bir süre olup (Bkz. İş Akdinin Feshinde Bildirim Önelleri – İhbar Süreleri), işçinin kullanmadığı yıllık ücretli izin hakkı varsa, bu süre içerisinde bu iznini kullanıp kullanamayacağı sorusu akla gelmektedir.

Bu hususla ilgili olarak İş Kanunun “Sözleşmenin sona ermesinde izin ücreti” başlıklı 59/2. maddesinde; “İşveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde 17 nci maddede belirtilen bildirim süresiyle, 27 nci madde gereğince işçiye verilmesi zorunlu yeni iş arama izinleri yıllık ücretli izin süreleri ile iç içe giremez.” hükmü yer almaktadır.

Dolayısıyla ihbar süresi başladığında işçinin kullanmadığı yıllık ücretli izin hakkı varsa ve bunu mutlaka kullanacaksa, izin kullandığı süre kadar ihbar süresi uzar. Örneğin işçinin ihbar süresi dört hafta ise ve 10 günlük kullanmadığı yıllık izin varsa ve bunu kullanacaksa, ihbar süresi başladıktan sonra 10 günlük izin dışında işçi işyerinde 4 hafta daha çalışmalı, ihbar süresini tamamlamalıdır. Eğer ihbar süresi başladıktan sonra işçi kalan yıllık iznini kullanmazsa bu durumda da iş akdi sona erdikten sonra kullanmadığı yıllık izin süresine ait ücreti işverenden alır.

İhbar süresi içerisinde işvereni işçiye vermesi gereken yeni iş arama izni de aynı şekilde yıllık izne dahil edilemez, yıllık izin kullandırılan süreye denk getirilemez, yeni iş arama izninin ihbar süresi içerisinde verilmesi gerekir. (isvesosyalguvenlik.com)