Anasayfa / Soru - Cevap / Uzun Süre Rapor Alan İşçi Yıllık İzin Kullanabilir mi ?

Uzun Süre Rapor Alan İşçi Yıllık İzin Kullanabilir mi ?

Sponsorlu Bağlantılar

İş Kanunu uyarınca işçilerin yıllık izne hak kazanmasında bir yıllık çalışma süresi esas alınır, dolayısıyla çalışanlar bir yıllık çalışma süresini doldurduklarında yıllık izne hak kazanırlar.

Bu durumda uzun süre istirahat raporu alan işçinin yıllık ücretli izne hak kazanıp kazanmayacağı, rapor alarak zaten uzun süre işten uzak kalmış işçinin ayrıca yıllık ücretli izin kullanıp kullanamayacağı konusu gündeme gelmektedir. Burada belirleyici olan, rapor süresinde işyerinde çalışmayan işçinin, raporlu olduğu sürenin veya sürelerin izne hak kazanmada esas alınan bir yıllık sürenin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı hususudur.

Uzun süre rapor alan işçinin bu rapor sürelerinin bir kısmı, yıllık ücretli izne hak kazanmada esas alınan bir yıllık sürenin hesabında dikkate alınır. Rapor sürelerinin ne kadarının bir yıllık sürenin hesabında dikkate alınacağı, işçinin işyerindeki çalışma süresine yani kıdemine göre belirlenir. Buna göre istirahat raporunun; işyerindeki çalışma süresi 6 aydan az olan işçi için 8 haftalık kısmı, işyerindeki çalışma süresi 6 aydan 1.5 (birbuçuk) yıla kadar olan işçi için 10 haftalık kısmı, işyerindeki çalışma süresi 1.5 (birbuçuk) yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için 12 haftalık, işyerindeki kıdemi 3 yıldan fazla sürmüş olan işçi için 14 haftalık kısmı söz konusu bir yıllık sürenin hesabında dikkate alınır yani çalışılmış gibi sayılır, istirahat raporunun bu süreleri aşan kısmı ise bir yılık hesabına dahil edilmez, bu şekilde yapılacak hesaplama soncunda işçi bir yıllık çalışma süresini doldurduğunda yıllık izne hak kazanır.

Öte yandan işveren hastalık izinlerini ve işçinin rapor kullandığı süreleri yıllık izinden düşemez, yani rapor kullanılan süre yıllık izinden sayılamaz. (Bkz. Mazeret veya Hastalık İzinleri Yıllık İzinden Düşülebilir mi ?) (isvesosyalguvenlik.com)