Anasayfa / Genel / Pratik Bilgiler Hızlı Erişim Linkleri

Pratik Bilgiler Hızlı Erişim Linkleri

Sponsorlu Bağlantılar

2018 Yılında Uygulanacak Tutarlar (2017 ve 2016 Yıllarını da İçerir)

Asgari Ücret Tutarları

Asgari İşçilik Oranları Listesi

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Belge Türleri

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Meslek Kodları

Aylık Engellilik (Sakatlık) İndirimi Tutarları

Bilanço Esasına Göre Defter Tutma Hadleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Kolu Kodları

Emeklilik Kademeli Geçiş Süreleri

Engelli (Özürlü)-Eski Hükümlü Çalıştırma Oranları

Genel Sağlık Sigortası Prim Tutarları

İş Akdinin Feshinde Bildirim Önelleri – İhbar Süreleri

İşkolu Kodu Listesi – Yeni Prim Tarife Cetveli

İş Kanunu İdari Para Cezaları

İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanının Çalışma Süreleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İdari Para Cezaları

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları

İş Teftiş Kurulu Grup Başkanlıkları ve Bağlı İller

İşçilerde Yıllık Ücretli İzin Süreleri

İtibari Hizmet Süreleri – Yıpranma Payları – Fiili Hizmet Süresi Zammı

Kıdem Tazminatı Tavanı

Memur Gündelik ve Harcırahları

Mesleki Eğitim Alınacak İşlere Ait Çizelge

Prime Tabi Olan – Olmayan Ödemeler

Prime Tabi Tutulmayacak Tutarlar – (Yemek – Çocuk – Aile Yardımı)

Prime Esas Kazanç Tutarları

Sendikalar Kanununa İlişkin İş Kolları Listesi

SGK Eksik Gün Kodları

SGK İşten Çıkış Kodları

SGK İdari Para Cezaları

SGK Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlıkları ve Bağlı İller

SGK Sigorta Prim Oranları

Yapı Birim Maliyet Bedelleri Cetveli

Yapı Kısmi Değerlendirme Cetveli