Anasayfa / Bilgi / İkale İle İşten Ayrılan İşçi İşsizlik Maaşa Alabilir mi ?

İkale İle İşten Ayrılan İşçi İşsizlik Maaşa Alabilir mi ?

Sponsorlu Bağlantılar

İkale basit bir anlatımla işçi ile işverenin aralarında anlaşarak iş sözleşmesini sona erdirmeleri yani karşılıklı fesih olarak tanımlanabilir.

Son yıllarda gittikçe yaygınlaşan bir uygulama olup, çalışma hayatına asıl iş güvencesi ve işe iade davası açma hakkının doğmasıyla birlikte girmiştir. (Bkz. İş Güvencesi – İşe İade Davası – Kapsama Giren İşyerleri – İşçiye Sağladığı Güvenceler) Çünkü iş güvencesi kapsamına giren işyerlerinde işveren işçiyi kıdem ve ihbar tazminatı ödeyerek işten çıkarsa dahi, eğer haklı veya geçerli bir sebebi yoksa işçi işe iade davası açıp kazanabilmektedir. İşte ikale yoluna daha çok bu nedenle başvurulmakta, çünkü ikale de iş sözleşmesinin sona ermesinde işçinin de rızası olduğundan, çok istisnai durumlar hariç işe iade davası açma hakkı bulunmamaktadır. (İkale (Bozma) Sözleşmesi Nedir ?, İkale (Bozma) Sözleşmesi İle İşten Ayrılanlar Dava Açabilir mi ?)

İkale ile işçi – işverenin aralarında anlaşarak iş sözleşmesini sona erdirmeleri yani işçinin ikale ile işten ayrılması halinde işsizlik maaşı alıp alamayacağı konusuna gelince. İşçinin prim gün sayısı, çalışma süresi gibi işsizlik maaşı alma şartları tutsa bile (Bkz. En Basit Şekliyle İşsizlik Maaşı Alma Şartları), ikale ile işten ayrılan işçinin işsizlik maaşı alıp alamayacağı konusuna gelince; öncelikle belirtmek gerekir ki ikale ile iş sözleşmesinin sona erdirilmesi konusuna 4857 sayılı İş Kanununda yer verilmemiş olup, SGK işten çıkış kodları arasında da yer almamaktadır. (Bkz. SGK İşten Çıkış Kodları) Ayrıca hangi sebeple işten çıkan veya çıkarılan işçinin işsizlik maaşı alabileceği Hangi Sebeplerle İşten Çıkanlar / Çıkarılanlar İşsizlik Ödeneği Alabilir ? başlıklı yazılar belirtilmiş olup, buna göre ikale ile işten ayrılan işçi işsizlik maaşı alamaz. Çünkü burada işveren işçiyi, 4857/25/II. maddede belirtilen haklı nedenlerden biri olmadığı halde işten çıkarmış olduğundan bu yönüyle aslında işçi işsizlik maaşı almaya hak kazanmaktadır. Ancak diğer taraftan işçi 4857/24. madde belirtilen haklı sebeplerden herhangi biri olmadığı halde işten çıkmış olduğundan bu yönüyle işsizlik maaşına hak kazanamamaktadır.

Öte yandan işçi ikale ile işten ayrılmış olsa ve ikale ile iş sözleşmesinin sonuçlandırılması SGK işten çıkış kodları içerisinde yer almasa bile, sigortalı işten ayrılış bildirgesine işveren mecburen işten çıkış kodlarından birini gireceğinden ve işsizlik maaşına hak kazanıp kazanılmadığı girilen işten çıkış koduna göre belirlendiğinden (Bkz. İşten Çıkış Kodlarına Göre İşsizlik Maaşı Alınabilecek Durumlar), bu işten çıkış kodu eğer işçiye işsizlik maaşı alma hakkı verecek bir kod ise bu durumda diğer şartları da tutuyorsa işçi işsizlik maaşı alabilir. (Not: Aslında işten çıkış kodu olarak 22 – Diğer nedenler  girilmesi gerekir ve bu durumda da işsizlik ödeneği alınamaz.)  (isvesosyalguvenlik.com)