Anasayfa / Bilgi / Emekli Sandığı Kapsamında Dul ve Yetim Aylığı Alınabilecek Durumlar

Emekli Sandığı Kapsamında Dul ve Yetim Aylığı Alınabilecek Durumlar

Sponsorlu Bağlantılar

Babası veya eşi emekli sandığı emeklisi veya sigortalısı iken vefat eden kişinin durumu Bağ-Kur veya SSK sigortalılarına göre farklılık göstermekte olup, bu şekildeki eş veya çocuk aşağıda belirtilen hal ve durumlarda eşi ya da babası üzerinden ölüm (dul veya yetim) aylığı alabilir.

– 4/1-a (SSK) kapsamında çalışan yetim kız çocuğu veya malul durumdaki erkek çocuğu emekli sandığı sigortalısı iken vefat eden babası üzerinden, babasının çalışma süresi de yeterliyse, yetim aylığı alabilir.

– 4/1-a (SSK) kapsamında çalışan kişinin devlet memuru olan eşinin vefat etmesi halinde, eşinin çalışma süresi de yetiyorsa, dul aylığı alabilir.

– SSK kapsamında dul aylığı alan kız çocuğu, Emekli Sandığı sigortalısı babasının vefat etmesi halinde aynı zamanda babası üzerinden yetim aylığı da alabilir.

– SSK emeklisi olan kız çocuğu, Emekli Sandığı emeklisi babasının vefat etmesi halinde ayrıca babası üzerinden yetim aylığı alabilir.

– Eşinden dolayı Bağ-Kur kapsamında dul aylığı alan kız çocuğu, Emekli Sandığı kapsamındaki babasının vefat etmesi halinde aynı zamanda babası üzerinden yetim aylığı da alabilir.

– Bağ-Kur kapsamında çalışan kadın sigortalı, devlet memuru iken vefat eden eşinden dolayı, eğer eşinin çalışma süresi de yeterliyse, dul aylığı alabilir.

– 4/1-c (Emekli Sandığı) kapsamında çalışan kız çocuğu Emekli Sandığından yetim aylığı alamaz. Buna karşılık 4/1-c (Emekli Sandığı) kapsamında çalışan kadın, Emekli Sandığı emeklisi iken vefat eden eşinden dolayı % 50 oranında dul aylığı alabilir.

Ortak Konular:

4/1-c (emekli sandığı) kapsamında çalışan birinin vefat etmesi halinde eşine veya çocuklarına dul veya yetim aylığı bağlanabilmesi için en az beş yıllık çalışma süresinin bulunması gerekir. Ayrıca kadınlara dul aylığı veya kız çocuklarına yetim aylığı bağlanabilmesi için evli olmamaları gerekir. Erkek çocuklarına da 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde ise 25 yaşını doldurmamış olmaları şartıyla yetim aylığı bağlanır. Erkek çocuğunun bu yaştan sonra yetim aylığı alabilmesi için çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirmiş, yani malûl olması gerekir.

Öte yandan bu ayrıcalıklı durum 1 Ekim 2008 öncesi işe girmiş olan Emekli Sandığı sigortalılarının eş ve çocukları için geçerli olup, 1 Ekim 2008 veya sonrasında işe giren Emekli Sandığı (4/1-c) sigortalılarının eş ve çocukları çalışmaları veya gelir aylık almaları durumunda ayrıca dul veya yetim aylığı alamazlar, yani bu yönüyle SSK ve Bağ-Kur kapsamındakilerle aynı şartlara tabidirler. (isvesosyalguvenlik.com)