Anasayfa / SGK Başvuru Dilekçe ve Formları / Hatalı Verilen Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesinin İptali

Hatalı Verilen Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesinin İptali

Sponsorlu Bağlantılar

5510 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca, istisnai durumlar hariç Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesinin sigortalının işten çıkış tarihinden itibaren 10 gün içerisinde e-bildirge üzerinden verilmesi gerekir. Bu şekilde e-bildirge üzerinden verilmiş olan sigortalı işten ayrılış bildirgesi sehven verilmişse, sigortalı işten ayrılmamışsa, 10 gün içerisinde e-bildirge üzerinden silme işlemi yapılabileceği gibi düzeltme işlemleri de yapılabilir. (Bkz. İşten Ayrılış Bildirgesinde Düzeltme – Silme Yapılabilir mi ?)

Ancak sigortalı işten ayrılış bildirgesi e-bildirge üzerinden verildikten sonra 10 günlük süre geçirilmişse bu durumda belge silme (iptal) işlemi yapılamaz. Bunun için işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne / Sosyal Güvenlik Merkezine yazılı olarak başvuruda bulunulması gerekir. Müdürlüğe yapılacak başvuru için aşağıda linki yer alan örnek dilekçe kullanılabilir.

İlgili müdürlük dilekçeyi aldıktan sonra gerekli kontrol ve incelemeleri yapar, duruma göre gerektiğinde işyeri kayıtlarının incelenmesi, ilgili sigortalının ifadesinin alınması gerekebilir, bu inceleme ve kontrol işlemleri yapıldıktan sonra talep yerindeyse müdürlük söz konusu sigortalı işten ayrılış bildirgesini iptal eder.

Hatalı Verilen Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesinin İptali İçin Dilekçe